Matvalet 2018: Feeder möter Moderaterna

I vår Demoskop-undersökning i oktober frågade vi 1000 svenskar vilket parti de har störst förtroende för när det gäller mat och politik. 6,2 % svarade Moderaterna – ungefär lika många som svarade (V) eller (SD). Men vad har Moderaterna egentligen för matpolitik? För att ta reda på detta träffade vi Moderaternas livsmedelspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard

Här har vi klippt ut fem citat från intervjun i Feeder med Maria Malmer Stenergard. Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.

Vem är Maria Malmer Stenergard?

Maria Malmer Stenergard föddes 1981 i Kristianstad. Hon har en fil kand i systemvetenskap och en jur kand från Lunds universitet, och har arbetat som kronofogde, systemvetare och biträdande jurist. Maria blev riksdagsledamot för Moderaterna 2014 och är partiets miljö- och jordbrukspolitiska talesperson.

Så tycker Maria och Moderaterna om:

Partiets siffror i Demoskop-undersökningen: ”Det var för dåligt, men visar också att vi har en otrolig potential. Jag tycker det är synd, vi har många i partiet som är väldigt engagerade i matfrågan. Och jag tycker att livsmedelsproduktion hänger nära samman med näringslivsfrågor, där jag är övertygad om att vi har den bästa politiken när det gäller att minska regelkrångel och skattebördan för företagare.”

Om regeringens eko-mål i livsmedelsstrategin: ”Jag tycker det är synd, och fel fokus. Vi menar att konsumenterna måste styra om de vill handla traditionellt eller ekologiskt producerat. Och det är synd att ställa dessa emot varandra, särskilt i Sverige där den traditionella produktionen håller så otroligt hög kvalitet med lite användning av bekämpningsmedel och liknande.”

Sockerskatt: ”Det är vi emot. Jag tycker att det är politiskt klåfingrigt. Vi ser dessutom runt om i världen att det inte har fungerat när man har provat sådana projekt. Jag tror att det är viktigt att vi inte flyttar över makten till politiken och inte frånsäger oss det personliga ansvaret.”

Svenskarnas förtroende för partierna inom området mat och politik.

Offentlig upphandling: ”Det vill till att vi har riktigt bra upphandlingskompetens som ställer väldigt tydliga miljökrav. Det tjänar svensk livsmedelsproduktion på. Och det finns jättestora möjligheter med upphandlingslagstiftningen att ställa tuffa krav, tyvärr finns inte alltid kompetensen, så där har vi jättemycket att göra.”

Hur ska livsmedelsexporten öka: ”Det är ingen enkel fråga, men återigen handlar det om konkurrenskraft och att vi har rimliga regelbördor och skattenivåer så att man kan konkurrera på en global marknad. Men det finns mycket att göra också i t.ex. Business Sweden och det Alliansen gjorde med Matlandet Sverige där vi ökade exporten med ca 70%. Jag tror vi kan göra mycket i relationen med andra länder för att verkligen lyfta fram Sverige som ett matland.”

Och ett bonuscitat:

Nationalrätt om Moderaterna får välja: ”Jag tänker att vi utmärker oss för att vi verkligen tror på resursanvändning, att man ser till att använda resurserna på bästa sätt. Så därför säger jag pytt i panna, då använder du allt och även rester som blir över. Och till det ett ägg, som jag tycker är ett av våra mest fantastiska livsmedel.”

Vill du veta mer om hur Maria och Moderaterna ser på frågor som livsmedelsstrategin, arbetsmarknaden, snusexport, självförsörjning, mm? Lyssna då på hela intervjun i Feeder.