Matvalet 2018: Feeder möter Vänsterpartiet

I vår stora Demoskop-undersökning i oktober frågade vi 1000 svenskar vilket parti de har störst förtroende för när det gäller mat och politik. 5,9% svarade Vänsterpartiet, vilket är precis över de 5,7% som partiet fick i riksdagsvalet 2014. Men vad tycker Vänsterpartiet egentligen i frågor som rör matpolitik i allmänhet och livsmedelsindustrin i synnerhet? För att ta reda på detta träffade Feeder Vänsterpartiets landsbygdspolitiska talesperson Håkan Svenneling.

Här kan du lyssna på hela intervjun med Håkan i Feeder.

Vem är Håkan Svenneling?

Håkan Svenneling sitter i riksdagen för Vänsterpartiet sedan 2014 och är partiets landsbygdspolitiska talesperson, i detta ingår frågor som rör livsmedelsindustrin. Håkan har på olika sätt arbetat med landsbygdspolitik och utveckling i över 10 år, bl a genom engagemang i ett EU-program för lokal utveckling som kallas ”Leader”.

Svenskarnas förtroende för partierna inom området mat och politik.

Så här tycker Håkan och Vänsterpartiet om…

Livsmedelsstrategin: ”…för oss var det väldigt viktigt att man fick med perspektivet kring självförsörjning. Det har funnits andra partier också på den borgerliga sidan som har velat men vi har tyckt att det har saknats i debatten; att vi ändå har en situation i Sverige där varannan tallrik är sådant som inte är producerat i Sverige. Skulle vi hamna i ett läge med kris eller i värsta fall krig får vi en väldigt svår prioritering och då står vi inför en väldigt stor utmaning.”

Köttkonsumtion: ”Det är ett känsligt ämne och väldigt många blir upprörda när man pratar om det. Men jag hoppas att vi har nått ’peak-meat’ alltså att köttkonsumtionen har toppat, och att vi kan minska den men istället koncentrera den på att äta svenskt kött.”

Konkurrens: ”När jag pratar med många producenter i dag som producerar vegetariska livsmedel säger de att de gärna skulle ha fler konkurrenter. De har en efterfrågan som är större än vad de klarar av att producera, och att de behöver konkurrenter för att kunna utvecklas.”

Sockerskatt: ”I dagsläget tror inte vi på en sockerskatt. Det kan vara bra med en ny skattebas, så klart, ur ett ekonomiskt perspektiv. Men man ska också ha klart för sig att punktskatter kan slå väldigt fel.”

Arbetsmarknaden: ”Vi vill förenkla sjukreglerna så att man som liten (företagare, red. anm.) behöver ta mindre ansvar. Gör man sådana förändringarna tror jag att det blir lite lättare att driva ett litet livsmedelsföretag, och därifrån kunna växa vidare.”

Och ett bonuscitat:

Nationalrätt om (V) får välja? ”Pannkakor. Det är vegetarisk mat som barn gillar, man kan ha kött om man vill. Det är också en maträtt som kan göras på t.ex. havremjölk. Så den kan anpassas beroende på vem man är.”

Vill du veta mer om hur Håkan och Vänsterpartiet ser på frågor som stat vs individ, snus som livsmedel, offentlig upphandling, livsmedelskontroll, mm? Lyssna på hela intervjun i Feeder.