Möt oss i Almedalen

Livsmedelsföretagen finns på plats i Almedalen och precis som förra året är vi tillsammans med övriga organisationer i industrin på vår gemensamma mötesplats, Industriområdet, vid Sankt Pers ruin. Här har vi samlat alla seminarier som är intressanta för dig som är intresserad av eller arbetar med livsmedelsrelaterade frågor.

Kalendarium

Livsmedelsföretagen i Almedalen

Seminarium
Behövs bemanningsföretag inom industrin?
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Livsmedelsföretagen
28/6 2015, 17:00 – 18:00 S:t Hansgatan 11, ”Industriområdet”

Seminarium
Ska vi tillåta att vårt svenska snus blir en slagpåse för Bryssel?
Livsmedelsföretagen, Livsmedelsarbetareförbundet
30/6 2015 15:00 – 16:30
Gotlands Kafferosteri, Adelsgatan 38

Seminarium
Logistik i världsklass med färre lastbilar
Skogsindustrierna; Livsmedelsföretagen; Jernkontoret; SveMin; SLA; TMF
1/7 2015, 08:00 – 09:00 S:t Hansgatan 11, ”Industriområdet”

Våra medlemmars seminarier

Seminarium
Nu blir det andra bullar – så kan vi bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion
Lantmännen
29/6 2015, 14:00 – 15:30 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4,

Seminarium
Livsmedelsmärkningar – vem i hela världen kan man lita på?
Löfbergs
29/6 2015, 16:00 – 16:45 Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Seminarium
Resan mot uthållig försörjning – vem gör vad?
Polarbröd
30/6 2015, 07:45 – 10:00 Volters Gränd 8

Seminarium
Är ekologiskt enda vägen till hållbara måltider?
Offentliga Affärer; Fazer Sverige
30/6 2015, 11:00 – 12:00 Strandvägen 4, ”Offentliga Affärers tält vid Wisby Strand Congress & Event”

Seminarium
Så skapar vi en hållbar livsmedelskedja
Löfbergs; WWF
30/6 2015, 15:30 – 16:00 Cramérgatan, H307, ”Löfbergs kaffebil”

Seminarium
Vad krävs för att öka exporten av jordbruksvaror och livsmedel?
Lantmännen
30/6 2015, 15:30 – 16:30 Mellangatan 7

Seminarium
Det svenska köttets framtid – växande exportmöjlighet eller nationell nischprodukt?
HKScan
1/7 2015, 10:30 – 11:30 Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Andra matrelaterade seminarier under veckan

Seminarium
Industrin är avgörande för vår välfärd
Industrin tar matchen
29/6 2015, 12:00 – 12:30 S:t Hansgatan 11, ”Industriområdet”

Seminarium
Konsumenternas krav på maten – kan de mötas med forskning och innovation? Exemplet Grythyttan
Örebro universitet
29/6 2015, 15:30 – 18:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, ”Lokalerna Lye och Lounge”

Seminarium
Hur minska matsvinnet och öka resurseffektiviteten?
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA
29/6 2015, 16:00 – 18:30 Swedavias Gate Almedalen, Clarion Hotel Wisbys parkering, Strandgatan

Seminarium
Fula frukter på matbordet
Konsumentföreningen Stockholm
30/6 2015, 08:00 – 10:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, ”Viklau”

Seminarium
Framtidens butik – så kan den se ut
Svensk Handel
30/6 2015, 09:00 – 17:00 Handelns hus, Strandgatan 10,

Seminarium
Vilken roll spelar barns mat för den vuxnes liv?
Läkartidningen
30/6 2015, 09:00 – 10:00 Strandvägen, H542, ”Läkartidningens tält”

Seminarium
Sverige saknar försörjningsberedskap
Civilförsvarsförbundet
30/6 2015, 10:30 – 11:15 S:t Hansgatan 11

Seminarium
Forskning i samverkan för konkurrenskraftig industri
Industrirådet
30/6 2015 10:45 – 11:45, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”

Seminarium
Livsmedelsstrategi och konsumentmakt
LRF
30/6 2015, 12:00 – 13:00 Mellangatan 9

Seminarium
Är den offentliga måltiden hållbar för framtiden?
Offentliga Affärer; Dining Development
30/6 2015, 12:10 – 12:40 Strandvägen 4, ”Offentliga Affärers tält vid Wisby Strand Congress & Event”

Seminarium
Hållbart och hälsosamt – ska offentlig gastronomi ta täten?
Livsmedelsverket; Dietisternas Riksförbund; Landstinget Sörmland; Landstinget i Kalmar län; Kost & Näring; Sjukhusläkarna
30/6 2015, 13:00 – 14:00 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, ”Hälsodalen”

Seminarium
Lönsamt företagande inom livsmedelsproduktion – en möjlighet i framtiden?
LRF Konsult
30/6 2015, 13:00 – 14:00 Mellangatan 9, ”Mellangatan 7”

Seminarium
Offentliga måltider – en resurs med outnyttjad potential?
Livsmedelsverket; Dietisternas Riksförbund; Landstinget Sörmland; Landstinget i Kalmar län; Kost & Näring; Sjukhusläkarna
30/6 2015, 14:00 – 15:30 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, ”Hälsodalen”

Heta stolen
Hur länge räcker maten i Sverige? Måste vi importera?
Sparbankerna; Sparbankernas Riksförbund
30/6 2015, 14:00 – 14:15 Hamnplan, H239, ”Sparbankernas tält”

Seminarium
Vegetarisk mat – bra eller dåligt för barnen?
Läkartidningen
30/6 2015, 14:30 – 15:30 Strandvägen, H542, ”Läkartidningens tält”

Seminarium
Vilka är de mest aktuella frågorna angående djuren i livsmedelsindustrin?
Djurens Rätt; Svensk mat- och miljöinformation
30/6 2015, 15:00 – 16:45 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal E30”

Seminarium
Från utskälld till utsökt offentlig mat – hur svårt kan det vara?
Livsmedelsverket; Sjukhusläkarna; Landstinget i Kalmar län; Kost & Näring; Landstinget Sörmland; Dietisternas Riksförbund
30/6 2015, 15:30 – 16:30 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, ”Hälsodalen”

Seminarium
Nya livsmedelskontroller – för ökad enhetlighet
Svensk Dagligvaruhandel
30/6 2015, 16:30 – 17:30 Strandgatan 1, ”Handelns Hus, Strandgatan 10”

Seminarium
Svensk livsmedelstrategi med omtanke om människor, djur och natur
Vi Konsumenter; Djurskyddet Sverige; World Animal Protection
1/7 2015, 08:00 – 10:00 Björkanderska, Skeppsbron 24, ”Högskolan sal F14”

Mötesplats
Framtidens butik – så kan den se ut
Svensk Handel
1/7 2015, 09:00 – 17:00 Handelns hus, Strandgatan 10

Seminarium
Hur stödjer vi den svenska produktionen av livsmedel?
Martin & Servera
1/7 2015, 09:00 – 10:00 Hästgatan 12

Seminarium
Ett svenskt lantbruk utan antibiotika – är det möjligt?
Sveriges lantbruksuniversitet
1/7 2015, 10:00 – 12:00 Björkanderska, Skeppsbron 24, ”F14”

Seminarium
Släcka branden eller törsten? Om kemikalier i dricksvatten
Havs- och vattenmyndigheten
1/7 2015, 10:00 – 10:45 Gotlands museum, Strandgatan 14, ”Miljöaktuellt Arena”

Seminarium
Musselodling kan bidra till en hållbar utveckling av Östersjön
Formas; Östersjöveckan
1/7 2015, 11:00 – 11:45 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, ”E22”

Heta stolen
Ät dig frisk – om offentlig mat i Landstingen
Sparbankerna; Sparbankernas Riksförbund
1/7 2015, 11:00 – 11:15 Hamnplan, H239, ”Sparbankernas tält”

Seminarium
Möten mellan människa och miljö – vilken kunskap krävs för kloka beslut?
Stockholms universitet
1/7 2015, 14:00 – 17:00 Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, ”Matsalen”

Seminarium
Hur skapar vi ett klimatsmart jordbruk?
Ekobanken; Trialog Tankesmedja
1/7 2015, 14:30 – 15:45 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal D20”

Seminarium
Morgondagens mat – insekter?
Forskningsrådet Formas
1/7 2015, 16:00 – 16:45 Gotlands museum, Strandgatan 14, ”Miljöaktuellt Arena”

Seminarium
Den svenska mjölkkrisen – ska korna betala priset?
Djurens Rätt
1/7 2015, 16:00 – 17:45 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal B23”

Seminarium
En nationell livsmedelsstrategi – hur kan lokala och regionala strategier bidra?
Västra Götalandsregionen; Västsvenska arenan
2/7 2015, 09:00 – 10:00 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal E35”

Seminarium
Makthavare som inte uppfattas som makthavare – vad händer om medierna inte tar sin roll?
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna; Livsmedelsföretagen
2/7 2015, 09:30 – 10:30 S:t Hansgatan 11, ”Industriområdet”

Seminarium
Ger märkningen ett mervärde? Om certifiering och märkning av livsmedel
Intertek
2/7 2015, 10:00 – 11:00 Gotlands museum, Strandgatan 14, ”Miljöaktuellt Arena”

Seminarium
Matsvinn – svinstort eller försvinnande? Hur vinner vi på mindre svinn?
Sparbankerna; Sparbankernas Riksförbund
2/7 2015, 12:00 – 13:00 Strandgatan 17 i trädgården

Seminarium
Pollinerande insekter är centrala för vår överlevnad
Bee Urban
2/7 2015, 14:00 – 16:00 Biograf Roxy, Adelsgatan 39,

Seminarium
Hur mycket sötsaker tål våra barn?
Almedalsbiblioteket; Natur & Kultur
3/7 2015, 20:00 – 21:00 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, ”Foajén”

Industrin tar matchen

Tillsammans med övriga organisationer i industrin har Livsmedelsföretagen skapat ett veckolångt program. För att se hela programmet klicka här!