Nominera till Industrins jämställdhetspris

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet årligen ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Nu öppnar nomineringsperioden!

Senaste vinnaren av Industrins jämställdhetspris är Höganäs AB som tilldelades priset under Industridagen som ägde rum i Sandviken den 30 september 2019.

– Vi blev alla väldigt stolta över att få priset även om vi är medvetna om att vi fortfarande har mycket kvar att göra. Priset har satt ytterligare fokus på frågan som vi nu upplever är en naturlig del i vårt sätt att arbeta och tänka, säger Fredrik Emilson, vd Höganäs AB.

 

Vem som helst får nominera

Årets nominering sker via ett webbformulär på Industrirådets hemsida och vem som helst är välkommen att nominera företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Det går bra att nominera fram till den 10 juni 2021.

 

Utdelningen av Industrins jämställdhetspris 2021 kommer i år att ske i samband med Industridagen den 27 september i Skellefteå.

 

Mer information

Har du frågor om priset eller nomineringsprocessen? Kontakta Bengt Eriksson, IF Metall eller Gustaf Anderson, Industriarbetsgivarna.

Om Industrins jämställdhetspris

Bakom priset står Industrirådet, som består av företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagens Förbund, Gröna arbetsgivare, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen, GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.