NY KURS: Förhandla med facket – med retorik!

När du ska genomföra en facklig förhandling behöver du en bra grund att stå på – de fackliga motparterna är ofta pålästa och kunniga. Förhandlingar är inte bara psykologi utan lika mycket kunskap om förhandlingsregler och strategier. Den här kursen ger dig verktyg och kunskap för att ha en framgångsrik förhandling.

Kursen klargör det ansvar i förhandlingsarbetet som är förenat med rollen som arbetsgivarföreträdare. Vi reder även ut regelverket i den arbetsrättsliga förhandlingsprocessen. I kursen ingår även ett inslag om retorik, där du får lära dig att argumentera, påverka och övertyga.

UR INNEHÅLLET

  • Hur du förbereder, genomför och avslutar olika typer av arbetsrättsliga förhandlingar i förhållande till facklig motpart
  • Hur du skriver förhandlingsprotokoll
  • Hur du kan argumentera, påverka och övertyga i en förhandlingssituation
  • Råd och strategier i förhandlingsarbetet
  • Praktisk träning i förhandlingssituationer genom rollspel
  • Hur skapas goda relationer med motparten

VAR OCH NÄR

Förhandla med facket hålls den 24-25 oktober på Nova Park i Knivsta utanför Stockholm. Kursen tillhandahålls i samarbete med Industriarbetsgivarna.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Klicka här för anmälan och mer information om kursen (länk till anmälan via Industriarbetsgivarna)