Patrik Strömer ny generalsekreterare i Svenska snustillverkarföreningen

Idag tillträder Patrik Strömer som generalsekreterare i nybildade Svenska Snustillverkarföreningen.

Snustillverkarföreningen är en intresseorganisation vars mål är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen diskuterar främjande av snus och snusprodukter.

– Det är väldigt roligt och hedrande att nu få leda föreningens arbete. Både landets snustillverkare och över en miljon svenska konsumenter behöver någon som kan tala för denna utmärkta svenska kvalitetsprodukt med anor från 1700-talet, säger Patrik Strömer.

Föreningen är fristående från Livsmedelsföretagen, men har en tydlig koppling, eftersom tillverkning av snus sker med krav på kvalitet och hygien som andra livsmedelsprodukter.

– Det behövs en särskild förening med en friare roll för att kunna tillgodose de krav som finns, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

De frågor som nu är viktigast att driva är de som föreningens medlemmar önskar ge utrymme åt. Den svenska implementeringen av tobaksdirektivet, skattefrågor och att bekämpa smuggling är några av dessa.

– Vi får se var vi först når framgång och var behovet av en fri och självständig röst är som störst. Jag är själv snusare och sätter stort värde på denna svenska tradition, säger Patrik Strömer.

Patrik Strömer kommer närmast från Kreab där han arbetat som seniorkonsult inom Public Affairs.

Svenska Snustillverkarföreningen är en sammanslutning av företag i Sverige som bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av snus.

Kontaktuppgifter till Patrik Strömer: tel. 072-505 57 43 eller e-post patrik.stromer@li.se