Prevent bjuder in till Arbetsmiljöverkstan 2017

Arbetsmiljöverkstan anordnas av Prevent, och visar upp och berättar om användbara verktyg i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkstan besöker Sundsvall den 16 maj, Jönköping den 19 maj och Karlstad 30 augusti.

Innehåll på Arbetsmiljöverkstan

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Prevent har tagit fram en praktisk handbok för företaget. Vad innebär föreskrifterna för verksamheten? Hur kan ni jobba för att följa dem?

Checklistor för arbetsmiljö. Vi berättar om vårt nya sätt att använda checklistor på prevent.se. Checklistorna fylls i och sparas på webben direkt på dator, surfplatta eller i mobilen.

Bilderböcker om arbetsmiljö och säkerhet. Ordlösa, illustrerade böcker som vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. De är också användbara vid introduktion och i utbildningssammanhang. Böcker finns inom kort för skogsnäringen, lantbruket, trädgårdsodling, golfbranschen och park- och anläggningsarbete.

Företagshälsovård – ett lönsamt samarbete
Ett privat företag i regionen berättar om hur de tillsammans med sin företagshälsovård utvecklat ett framgångsrikt och lönsamt arbetsmiljöarbete.

Seminarierna är kostnadsfria!

Tid och plats
Arbetsmiljöverkstan är ett förlängt frukostseminarium.

Sundsvall: Tisdag 16 maj klockan 8.30-10.30

Jönköping: Fredag 19 maj klockan 8.30-10.30

Karlstad: Onsdag 30 augusti klockan 8.30-10.30

Smörgås och kaffe/te serveras från klockan 8.00.