Seminarium: Sant, falskt och mittemellan om processad mat

Den 7 april arrangerar Livsmedelsföretagen ett frukostseminarium i Stockholm om processad mat. Talare är Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog vid Sahlgrenska, Andreas Håkansson, docent i livsmedelsteknik vid Lunds universitet, och Emma Patterson, nutritionist på Livsmedelsverket.

Pommes frites, vegokött, mjölk, fullkornsbröd, havregryn – alla exempel på processad mat

”Undvik processad mat” – Hur ofta har du inte sett eller hört den formuleringen? Men stämmer den? Ska man verkligen undvika processad mat? Hur påverkas vår hälsa av att äta processad mat? Vad är ”ultraprocessad” mat som det har skrivits så mycket om på sistone? Äter svenskarna verkligen mest ”ultraprocessad” mat i EU? Vad är Nova-systemet? Vad är egentligen skillnaden mellan maten du lagar hemma och den som har tillagats i en fabrik? Vad säger Livsmedelsverkets kostråd om processad mat?

På vårt seminarium den 7 april kommer tre ledande forskare inom obesitasbehandling, nutrition och livsmedelsteknik att svara på de här frågorna och reda ut vanliga missförstånd och felaktigheter kring processad mat. Målet med seminariet är att med utgångspunkt i den samlade vetenskapen bredda och nyansera bilden av begreppet ”processad mat”.

Seminariet riktar sig i första hand till journalister och skribenter inom området mat och hälsa men är i mån av plats även öppet för andra intresserade. 

Program och talare

  • Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog och docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, går igenom vad den samlade forskningen säger om sambandet mellan processad mat och hälsa.
  • Andreas Håkansson, docent och lektor vid institutionen för livsmedelsteknik vid Lunds universitet, förklarar skillnaden mellan maten du lagar hemma och maten som tillverkas i en fabrik.
  • Emma Patterson, nutritionist på Livsmedelsverket och lektor i folkhälsonutrition på Karolinska Institutet, berättar hur Livsmedelsverket ser på processad mat, utmaningar med klassificering av mat och hur processad mat passar in i Livsmedelsverkets kostråd.

Seminariet avrundas med ett panelsamtal om den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring ”ultraprocessad” mat. Efter samtalet kommer det även finnas tid för frågor från åhörarna.

Tid och plats

  • 7 april 2022, kl 09.00-10.30
  • IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

I samband med seminariet serveras det en enklare frukost samt kaffe/te.

Anmälan

Anmäl dig via den här länken senast den 5 april. Anmälan är obligatorisk.

OBS! Det är begränsat med platser och journalister/skribenter har företräde.