Livsmedelsbranschen kan fortsätta arbetet med snabbspår

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet har fått ytterligare pengar från Arbetsförmedlingen för att arbeta vidare med att starta snabbspår för nyanlända. Ett snabbspår innebär att nyanlända med yrkeserfarenhet från sina hemländer lättare ska kunna komma ut i arbete. Det sker genom validering och, vid behov, kompletterande arbetsmarknadsutbildning förlagd till företag, något som gynnar branscher och företag med svårighet att rekrytera. Det är glädjande att Arbetsförmedlingen ser att Sveriges livsmedelsbransch har stora utmaningar när det gäller bl.a. kompetensförsörjning och som måste hanteras om det ska finnas kvar livsmedelsproduktion i Sverige.

Arbetet inleddes under 2016  då Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet startade ett snabbspår för styckare och slaktare. De nya pengarna ska användas till att arbeta vidare med detta snabbspår och se till att det kommer igång, men också för att kartlägga om det finns behov av snabbspår för fler yrken inom livsmedelssektorn, bl.a. inom bageri och för processoperatörer.