Helglön

Utgångspunkten för helglönereglerna är att anställda har rätt att vara lediga när det infaller en helgdag under arbetsveckan. En anställd som har månadslön får samma lön varje månad oberoende av om det infaller helgdagar eller fridagar. En anställd som är timavlönad, däremot, har lön för arbetad tid och får därför inte automatiskt någon ersättning på en helgdag då arbetstagaren är ledig men skulle ha arbetat om dagen inte varit en helgdag. Genom kollektivavtalets regler om helglön ges en kompensation för den uteblivna arbetsförtjänsten i denna situation. Bestämmelserna reglerar också vad som gäller för en anställd som har behövt arbeta på en helgdag.

Reglerna om helglön återfinns i avsnitt 5.1 i Livsmedelsavtalet, sid 14-15. Utöver avtalstexten i avsnitt 5.1 har parterna kompletterat avtalet med en gemensam kommentar som återfinns längst bak i Livsmedelsavtalet, sid 157.

Observera att det finns särskilda helglöneregler i tilläggsavtalet för mejeri, sid 131-132, samt en partsgemensam kommentar på sid 135-136 i Livsmedelsavtalet.

Även i serveringsavtalet, sid 13 och sid 16, finns det särskilda regler gällande helglön.

Här hittar du en kortfattad sammanfattning av tidigare publicerade texter i tidningen Bröd gällande helglönereglerna i Livsmedelsavtalet och Serveringsavtalet.