Spännande jobbmöjlighet: Bli verksamhetsledare på Sweden Food Arena

Har du ett stort livsmedelsintresse? Vill du ha en omväxlande roll i gränssnittet mellan näringsliv, politik och forskning? Sweden Food Arena erbjuder en spännande möjlighet att bidra till ett unikt förändringsarbete som kommer gynna hela den svenska livsmedelsbranschen. Och dessutom får du sitta med oss på Livsmedelsföretagen!

Här ansöker du: https://www.harveynashnordics.com/se/job/verksamhetsledare-sweden-food-arena/ 

Om Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där ett 60-tal företag och branschorganisationer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenans mål är att avsevärt öka Sveriges investeringar i forskning och innovation inom sektorn. Arenan kommer att leda branschens gemensamma satsningar och säkerställa långsiktighet och innovationsfrämjande insatser. Den lanserades våren 2018 och som ett led i detta rekryteras nu en verksamhetsledare som får i uppdrag att etablera och strategiskt leda verksamheten.

Arenan kommer att arbeta med tre prioriterade områden för forskning och samverkan; hälsa och smak, cirkulär mat samt digitalisering och automation. Grupperna arbetar konkret med att kartlägga förutsättningar för att göra området till ett strategiskt forskningsområde samt tar fram förslag till åtgärder för hur man når dit.

Läs mer om arenan här: https://tillvaxtverket.se/swedenfoodarena

Om rollen som verksamhetsledare

Det är en omväxlande roll som befinner sig i gränssnittet mellan näringsliv, politik och forskning. Rollen erbjuder en spännande och viktig möjlighet att bidra till ett, för branschen, unikt förändringsarbete.

Rollen som verksamhetsledare innebär många externa kontakter och är arenans ansikte utåt. Verksamhetsledaren förväntas ha full insikt om de politiska processer som styr forskningsstrategier och samverkan med beslutsfattare. Vidare har verksamhetsledaren ett utbyte med forskningsfinansiärer för att finna rätt områden och inriktningar för utlysningar och program. Verksamhetsledaren samlar branschgemensamma behov och fokusområden för att få finansiering och relevanta forskningsprojekt.

Till sitt förfogande kommer verksamhetsledaren att ha ett forskningsråd som bemannas med utvalda företrädare för företag, institutioner och lärosäten i Sverige. Detta forskningsråd ska representera forskning i hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till handel och konsumentbeteende. Verksamhetsledaren kommer dessutom att ha stöd från en kommunikations- och public affairsgrupp med representanter från branschen.

Ytterligare en heltidsanställd kommunikatör kommer att bemanna Sweden Food Arena och rapportera till verksamhetsledaren som i sin tur rapporterar till styrelsen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Arenans kontor är placerat vid Livsmedelsföretagen huvudkontor i centrala Stockholm.

Erfarenhet och bakgrund

Sweden Food Arena söker en verksamhetsledare som ska driva livsmedelssektorns satsning på forskning, innovation och tillväxt. Önskemålet är att hitta en väl meriterad person med god förståelse för frågorna och de processer som påverkar utvecklingen med ett starkt intresse av att driva utvecklingen inom Arenans område.

Du bör ha god kunskap om statsförvaltningens aktörer och beslutsprocesser kring strategi och finansiering inom forskningsområdet. Erfarenhet av strategiskt nätverkande, förändrings- och påverkansarbete i branschorganisationer och/eller i politiska styrda sammanhang är en förutsättning.

Egen erfarenhet inom forskningsområdet meriterande men inget krav men du är van att samverka med forskare och forskningsfinansiärer.

Erfarenhet från arbete i näringslivet/affärsdrivande verksamhet är meriterande. Kunskap om livsmedelssektorn är naturligtvis mycket värdefullt men erfarenhet från liknande arbete från andra närliggande branscher är också intressant.

Ansökan och information

Här ansöker du: https://www.harveynashnordics.com/se/job/verksamhetsledare-sweden-food-arena/

Rekryteringen sköts av Harvey Nash. Kontaktpersoner på Harvey Nash är Linda Josephson, 076–7981368 eller Elisabeth Berglund 073–0481344. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Sista ansökningsdatum är 11 november 2018.