Svensk kött- och charkdelegation besöker Meat Industry Week i Kina

Den här veckan pågår China International Meat Industry Week i Qingdao och en svensk delegation är på plats. Där trängs de med 1300 utställare från hela livsmedelskedjan med fokus på allt som har med kött och chark att göra. Är Kina nästa stora exportmarknad för den svenska köttindustrin? Vi fick tag i Magnus Därth, vd på Kött- och Charkföretagen, och hann ställa några frågor.

Svenska delegationen vid Try Swedish-montern på Meat Industry Week i Qingdao.

Hej Magnus Därth! Du befinner dig just nu i Kina. Vad gör du där?

Jag är på plats i Qingdao på China International Meat Industry Week med en delegation från den svenska kött- och charkindustrin. I delegationen ingår bl a HK Scan och KLS Ugglarps, men även regeringens nye exportsamordnare Johan Krallis Anell. Vi är här för att se på utbudet, notera de speciella förutsättningar som gäller på den kinesiska marknaden, men också lära oss av hur andra länder agerar på en mässa som den här.

Det låter spännande! Vad händer mer på mässan?

Det är en mässa med nästan 1300 utställare från hela livsmedelskedjan i fem mässhallar, men med ett huvudsakligt fokus på allt från hantering av kött till avancerade förädlade köttprodukter. Under mässan arrangeras både konferenser, skill competitions och provsmakningar. Man har även en särskild temadag om köttprodukter såsom korv och skinka. Mässan arrangeras av vår motsvarighet i Kina, China Meat Association, men har också ett stort internationellt inslag och organisationer från stora exporterande länder såsom USA, Nederländerna, Danmark m.fl. är medarrangörer.

Mässområdet på Meat Industry Week i Qingdao.

Kina är ju en enorm marknad med stor exportpotential. Hur går det för svenska köttföretag i Kina idag?

I nuläget kan vi bara exportera till Hong Kong och ännu inte till fastlands-Kina. Vi hoppas dock att Sverige så snart som möjligt kommer att vara godkända för export av griskött också till fastlands-Kina. Vi märker dock genom exporten till Hong Kong att det finns en enorm potential för alla typer av produkter, allt från volymprodukter till innovativa premiumprodukter.

Try Swedish-montern

Vad hoppas du och den svenska delegationen uppnå med er resa?

Vi följer nu upp den resa vi gjorde för knappt ett år sedan då vi inledde vårt samarbete med China Meat Association. Vi kommer träffas igen nu under mässan och då specificera en inbjudan till China Meat Association att under våren 2018 komma till Sverige för att på plats se hur vi producerar griskött från jord till bord i Sverige. Detta är en satsning för oss att lära oss mer om den kinesiska marknaden och dess förutsättningar och genom utbyte även öka kunskapen hos China Meat Association om Sverige och vår produktion.

Vad ska svenska köttföretag som är intresserade av Kina tänka på? Vad har du för tips?

Som vid all export handlar det om att lära känna sin marknad och de speciella förutsättningarna som den har, vara långsiktig och hitta rätt partner. Men som sagt: först måste företagen hålla tummarna för ett snabbt landsgodkännande.

Här hittar du mer information om Kött- och Charkföretagen, och här kan du skicka e-post till vd Magnus Därth.