Svensk livsmedelsindustri går svagt

Svensk livsmedelsindustri går svagt och Livsmedelsföretagen vill därför hålla nere löneökningarna. Chefekonom Carl Eckerdal riktar skarp kritik mot Riksbankens penningpolitik. ”Det blir ett tufft uppvaknande när penningpolitiken normaliseras”, säger han till Di.

Den senaste konjunkturbarometern från branschorganisationen Livsmedelsföretagen visar att exporten, antalet anställda och investeringar sjönk under det fjärde kvartalet 2015 samtidigt som den inhemska försäljningen var oförändrad. Som helhet var 2015 ett blekt år för svensk livsmedelsindustri och de räknar med att även 2016 blir ett blekt år.

”Vi är inte uträknade men vi har en tuff match att klara av. Den offentliga och vår egen statistik ger inte upphov till glädjejubel”, säger Carl Eckerdal.

I Sverige är marknaden tuff och livsmedelsindustrin pressas av utländska aktörer från bland annat Polen och Baltikum där företagen har betydligt lägre lönekostnader.

”Där tjänar man ungefär en femtedel av svenska löner vilket såklart gör att våra företag får en tuff konkurrens”, säger Carl Eckerdal.

Trots att den svenska kronan rasat mot dollarn och euron fortsätter importen att vinna mark. I Sverige är den inhemska konsumtionen också stark, delvis på grund av ett stort antal nyanlända flyktingar.

Borde det inte gå bättre för livsmedelsindustrin än vad det gör?

”De här låglöneländerna inom EU är starka konkurrenter. De ligger nära oss geografiskt, här låga arbetskraftskostnader och de har investerat mycket, bland annat med hjälp av pengar från EU. Fabrikerna i de länderna har en hög grad av automation och håller toppklass”, säger Carl Eckerdal.

Enligt honom måste löneökningarna därför vara återhållsamma och lägre än de 2,8 procent som industrifacken föreslagit.

”Vi känner att det inte riktigt finns en förståelse för de här grundläggande utmaningarna. I Sverige har vi varit ledande i löneökningsracet och det är en av få kostnader vi har kontroll över själva”, säger Carl Eckerdal.

Carl Eckerdal riktar också skarp kritik mot Riksbankens penningpolitik som han anser håller den svenska kronan artificiellt svag. Facket bortser från omvärldsfaktorer och tittar i stället enbart på svensk ekonomi som går bra tack vare draghjälpen från Riksbanken och den extremt expansiva penningpolitiken, påpekar han.

”Vi rättar mun efter helt fel matsäck. Det kommer att bli ett väldigt tufft uppvaknande när penningpolitiken normaliseras och den svenska kronan stärks till sitt ’rätta’ värde”, säger han.

Svensk livsmedelsindustri underpresterar i förhållande till nästan alla andra sektorer i svensk ekonomi, enligt nationalräkenskaperna. Svensk livsmedelsindustri behöver investera mer, bland annat i forskning och utveckling,

”Men det går lite för långsamt. Det blir ännu tuffare att hänga med om löneökningarna blir för höga”, säger Carl Eckerdal.

Läs artikeln i sin helhet här.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98