Svensk livsmedelsindustri träffar EU kommissionens forskningsdirektorat

EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation hade i fredags besök av svensk livsmedelsindustri (Atria, Orkla, Oatly, Findus och Livsmedelsföretagen) tillsammans med representanter från SP Food and Biosciences och akademin (Food Science Sweden).

Detta är en av de första i raden av möten som kommissionen arrangerar för att få en fördjupad insikt i vilka utmaningar och behov livsmedelsindustrin har. Efter att företagen presenterat en rad med goda exempel vad forskning kan resultera i vidtog en intensiv diskussion om vad som är viktigt att forska kring men också hur utformningen av EUs forskningssatsningar bör se ut för att ge företagen ökade möjligheter till innovation.

Besöket är för svensk livsmedelsindustri och livsmedelsforskning en start på ökade kontakter med kommissionen för att framtida forskningssatsningar inom EU, framför allt utlysningar inom EUs stora forskningsprogram Horizon 2020, än bättre stärker svensk livsmedelsindustri och dess innovation.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig