Transportbidrag till norra Sverige

Är du livsmedelsproducent i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kan kanske transportbidraget lindra de nackdelar ni har på grund av långa avstånd. En regelförändring i EU-kommissionens förordning 651/2014 innebär att företag som vidareförädlar livsmedel nu kan söka transportbidrag. Ansökan för transporter utförda under andra halvåret 2017 ska lämnas in senast den 31 mars 2018.

Transportbidrag är ett regionalt företagsstöd som riktar sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen i Sverige. Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet. Livsmedelsnäringen kan endast beviljas transportbidrag för uttransporter. Ett av grundkraven är att varan ska ha genomgått en betydande bearbetning. För livsmedelsnäringen kan bearbetade varor till exempel vara finstyckat kött, charkuterier, sylt och saft i konsumentförpackning. Enbart uppfödning av djur eller odling av råvara anses inte vara betydande bearbetning.

Grundkrav för transportbidrag:

  • Transporten måste överskrida 401 km
  • Varan måste ha genomgått betydande bearbetning vid ert arbetsställe i stödområdet
  • Fraktfaktura ska vara ställd till sökande företag och komma från transportör eller speditör
  • Transportkostnaderna måste vara vikt- och avståndsberoende, vilket innebär att transporttjänster med enhetstaxa inte är bidragsberättade. Exempelvis kan ni inte få transportbidrag för paketförsändelser som har samma pris inom hela Sverige.
  • Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss
  • Livsmedelsnäringen kan endast beviljas för utgående transporter. Intransporter av råvaror och halvfabrikat är inte bidragsberättigat.

Transportbidrag söks för varje halvår i efterskott. För transporter utförda 1 juli – 31 december 2017 är sista ansökningsdag 31 mars 2018.

För kontaktuppgifter och mer information: www.tillvaxtverket.se/transportbidrag