Unga vuxna: Rekordhög kännedom för Från Sverige

Hela 92% av unga vuxna konsumenter, i åldern 18-35 år, känner till ursprungsmärkningen Från Sverige. Märket betyder att varan är född och uppfödd, odlad, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

– Det är glädjande siffror för svensk livsmedelsindustri och handel, bönder och odlare, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB. Vår nya attitydundersökning visar också att unga vuxna tycker att svenska livsmedel är bra val ur miljö- och klimatsynpunkt.

Mer än 84% känner till ursprungsmärkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige.

– Bland de unga vuxna är kännedomssiffran ännu större – hela 92%. Det är otroligt glädjande.

Unga konsumenter uppfattar svenskt som tryggt, säkert och klimatsmart. Samtidigt är prisfrågan viktig för de yngre.

Attitydundersökningen visar på högt och växande förtroende för svenskt – att handla svenskproducerad mat är fortsatt den viktigaste faktorn för svenska konsumenter.

– Undersökningen visar också att svenska konsumenterna tycker att det är viktigt att köpa svenska ägg, svenskt kött och svenska mejeriprodukter, säger Maria Forshufvud. Det är en fortsatt trend.

Sedan 2018 visar attitydundersökningen en tydligt en ökning även för andra varugrupper, som svenska grönsaker, frukt och bröd.

– Det gäller även svensk fisk, där ursprung hitintills sällan har nämnts.

Från Sverige-märket bygger på fasta kriterier, regler och kontroller. Märket betyder att varan är född och uppfödd, odlad, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

Fakta ur undersökningen

  • 9 av 10 unga vuxna känner till Från Sverige-märkningen.
  • 9 av 10 konsumenter anser att svensk livsmedelsindustri är viktig.
  • 8 av 10 konsumenter tycker att Från Sverige-märkningen är viktig.
  • 8 av 10 konsumenter har högt förtroende för märkningen.
  • 6 av 10 konsumenter är beredda att betala mer för mat som har svensk ursprungsmärkning.

Källa: Demoskop, 1 028 intervjuer, 4–13 februari 2020

Här hittar du mer information om undersökningen.

Om Från Sverige

Märket Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. I Från Sverige ingår även Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Märkena liknar varandra och är tydligt blågula.

Vill du märka dina produkter med Från Sverige?

Här hittar du  information om regler och ansökan.

Svenskmärknings tre ägare

Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB.