Uppsving för livsmedelsexporten

Den svenska livsmedelsexporten steg med 7 procent till över 58 miljarder kronor under 2012. Detta samtidigt som den totala varuexporten minskade med 3,5 procent i värde, enligt SCB. Den svenska exporten av mat och dryck är nu större än vår export av läkemedel.

– Exporten av mat och dryck blir en allt viktigare ingrediens i den samlade svenska exporten, vilket innebär att livsmedelsindustrin blir allt viktigare för svensk ekonomi, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

I och med förra årets uppsving är livsmedelsexporten större än såväl den svenska exporten av läkemedel som exporten av järn och stålprodukter (järnmalm inte inkluderat).

– Livsmedelsindustrin är en bransch med generellt krympande marginaler och försämrad lönsamhet. Att satsa mer på export tror jag kommer bli allt viktigare för många företag, säger Marie Söderqvist.

► Pressmeddelande SCB
► Svensk varuexport