Utbildning i Corporate Sustainability Due Diligence

Denna utbildning i fyra delar går igenom hur du implementerar och utför en due diligence i enlighet med internationella riktlinjer och kommande EU-direktiv. Medlemmar i Livsmedelsföretagen får 20 procents rabatt på utbildningen.

I allt fler länder ställs krav på att företag ska utföra due diligence för att identifiera, förhindra och begränsa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i sina leverantörsled. Inom EU förbereds just nu direktivet om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) och krav på due diligence ingår i flera nya lagar och regler, inklusive EU:s taxonomi, CSRD och tvångsarbetsförordningen.  

Inom ramen för utbildning får du lära dig grundkrav, ta del av verktyg och metoder samt exempel och best practice. Du får även höra gästtalare från Axfood, Lyreco och Vattenfall berätta om hur de jobbar med frågorna.

Följande ingår:

  • grundkrav och principer enligt FN, OECD och kommande EU-direktiv
  • praktiskt genomförande av de sex stegen för due diligence
  • exempel och best practice från företag och intressenter
  • det senaste inom lagstiftning.

När: fyra halvdagar, 27 september – 8 november

Var: Online

Information & anmälan: https://etisverige.se/utbildningar/due-diligence-i-globala-leverantorsled-host-2023/

Medlemmar i Livsmedelsföretagen får 20% rabatt på utbildningen. För att ta del av erbjudandet ange rabattkod ”LI” vid registrering.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44