Favorit i repris: Vad händer vid en snöstorm?

Om en arbetstagare inte kan ta sig till arbetsplatsen p.g.a. snöstorm, eller av något annat skäl som inte beror på arbetsgivaren, vilka regler gäller då? Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk reder ut. Detta är en återpublicering med anledning av att den berör återkommande frågeställningar.

Photo by Jonny McNee on Unsplash

Henrik van Rijswijk:

Lön är ersättning för utfört arbete. Om en arbetstagare är förhindrad att ta sig till arbetet på grund av storm, snöoväder, strejk i kollektivtrafiken eller någon annan omständighet som inte beror på arbetsgivaren har arbetstagaren inte rätt till lön, oavsett av vilket skäl denne uteblir. Arbetsgivaren gör lämpligen ett tjänstledighetsavdrag för den tid arbetstagaren varit frånvarande.

Om kollektivtrafiken är inställd, vad gäller då? Kan arbetstagare få ersättning för taxi?

Ett anställningsavtal innebär att arbetstagaren ska ta sig till sin arbetsplats för att kunna börja jobba på utsatt tid. På vilket sätt arbetstagaren tar sig till jobbet ansvarar arbetstagaren själv över. Och kostnaden för att ta sig till arbetsplatsen är något arbetstagaren själv får stå för, oavsett färdmedel.

Om omständigheterna är sådana att det är svårt eller omöjligt för arbetstagaren att ta sig till jobbet så kan arbetsgivaren naturligtvis välja att bevilja ledighet, semester eller kompensationsledighet. Men huvudregeln är att all ledighet ska vara planerad.

Dialog kan lösa det mesta

Kom ihåg! Som alltid är dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare väldigt viktig – det går ofta att hitta en lösning som fungerar för båda parter.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40