Varannan svensk äter kräftor i år

I helgen drar årets kräftsäsong igång på allvar. Enligt en enkätundersökning som Demoskop gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag kommer varannan svensk (53 procent) att äta kräftor i år. Hälften av kräftätarna anser att det är mycket eller ganska viktigt att kräftorna på bordet är svenska.

De som uppger att de kommer att köpa färska kräftor är lika många som de som köper kräftor från frysdisken.

Många förgyller kräftskivan med tillbehör och dekorationer. Närmare hälften (45 procent) svarar att de kommer ha ljuslyktor, medan runt en tredjedel uppger att de tar fram sånghäften (36 procent) och sätter på sig hattar (30 procent).

Kräftsuget är störst i Västsverige. 70 procent av västsvenskarna svarar att de kommer äta kräftor i år.

Om Demoskopundersökningen
Resultatet bygger på 1001 intervjuer gjorda 26-28 juni 2013. Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder.