Vi ställer oss bakom #näringslivetbackarupp

Livsmedelsföretagen ställer sig bakom initiativet #näringslivetbackarupp och kräver att polisen, Region Gotland och projektgruppen som arrangerar Almedalsveckan agerar för att skydda grupper och individer som verkar i demokratisk anda. Vi uppmanar även andra branschorganisationer, fackliga organisationer och företag att skriva under.

Almedalen är Sveriges största och kanske viktigaste mötesplats för politiska och demokratiska samtal, debatter och idéutbyte. Tyvärr har vi de senaste åren tvingats se hur antidemokratiska krafter sprider skräck, trakasserar, hotar och fysiskt angriper grupper och individer som är på plats i Visby för att fredligt och demokratiska delta i Almedalsveckan. Under årets Almedalsvecka ställde flera individer och organisationer in sin medverkan för att de kände sig hotade och otrygga. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Näringslivet är sedan många år en stor, självklar och betydelsefull del av Almedalsveckan. Därmed har vi också möjlighet att påverka och agera för att Almedalsveckan förblir en trygg och säker plats för demokratiska samtal och möten. Genom att ställa oss bakom initiativet #näringslivetbackarupp kräver vi att polisen, kommunen och projektgruppen som arrangerar Almedalsveckan senast fyra månader innan 2019 års Almedalsvecka presenterar en offensiv plan för hur de ska se till att skydda varenda organisation och individ som är på plats under Almedalsveckan för att verka i demokratisk anda. Om detta inte sker väljer vi som organisation att inte representera på plats under veckan.

Vi uppmanar även andra branschorganisationer, industrier och företag att skriva under #näringslivetbackarupp och ta ställning för ett demokratiskt och tryggt Almedalen.

Daniel Emilson

Presschef
Skicka e-post till Daniel
08-762 65 13, 076-275 83 60