Vi tar ställning för ett välkomnande Sverige

Sverige är ett fantastiskt och nytänkande land. Vi ligger i topp när det gäller innovationsförmåga, konkurrenskraft och kreativitet. Allt detta har vi uppnått, inte trots, utan tack vare vår öppenhet mot omvärlden. I dag ser vi krafter som vill hindra utvecklingen. Försvåra, förminska, stänga in. Nu säger vi ifrån.

Var femte anställd i livsmedelsindustrin är utrikesfödd och vart femte företag som startas i Sverige i dag, startas av en person med utländsk bakgrund.

Vi menar att mångfald, oliktänkande och öppenhet är en förutsättning för att vi ska fortsätta växa. Att få handla fritt och rekrytera människor från andra länder är en nyckelfråga för Sverige och för de tusentals företagsamma människor som har byggt vårt land, och för alla de som kommer att hjälpa till att bygga vår framtid.

Företagsamma människor för ett välkomnande Sverige.

Skriv under här