”Vill man förändra världen ska man jobba i industrin”

17-18 oktober gick helt i industrins tecken i Malmö. Industridagen, som i tjugo år arrangerats i samarbete mellan arbetsgivare och fack, utökades i år genom ett samarbete med regionen till att även innefatta industrinatt och industrifrukost. Temat för 2016 var – Industrin och regionerna – gränslöst beroende av varandra?

Redan från start kastades deltagarna ut i en mosaik av seminarier som ur olika perspektiv belyste det övergripande temat. Utrustade med hörlurar fick deltagarna delta i ett ”silent meeting”, sex parallella seminarier gick av stapeln i samma sal, samtidigt. Ett av seminarierna hade titeln ”Framtidens livsmedelsindustri – Sverige tar täten” och handlade om möjligheterna som Sverige har genom att kommersialisera och utveckla forskningen i gränslandet mellan kemi, hälsa och livsmedel.

Eftermiddagen, utan hörlurar, gav såväl regionala som nationella perspektiv. Statsminister Stefan Löfven lyfte i sitt anförande fram Sveriges styrka som industrination:

– Sverige har ett starkt varumärke. Jag är övertygad om svensk industris potential. För mig är det viktigt att vara med och öppna dörren för det svenska näringslivet. Vi ska konkurrera med att vara bäst.

I de efterföljande sessionerna dryftades industrins betydelse för samhället, gränslandet mellan lokalt, regionalt och nationellt samt hur företag och politiker kan vara lokala och samtidigt tillhöra ”team Sweden”. Bland annat lyftes ”High voltage valley” i Ludvika. Med utgångpunkt i Volvos reklam diskuterades om vår svenska industri kan bli bättre på att jobba utifrån det svenska för att nå framgång globalt. Att köparen inte vet exakt var Sverige ligger är kanske inte det viktiga utan det är värden som design, kvalitet, säkerhet och värderingar som, rätt använt, kan bygga försäljning.

SAAB tilldelades Industrins jämställdhetspris

Industridagen avslutades med utdelningen av Industrins jämställdhetspris som i år gick till SAAB AB. Håkan Buskhe tog emot priset och framhöll bland annat:

– Blandade grupper ger bättre resultat och ökad lönsamhet i företaget. För att attrahera den bästa kompetensen är det viktigt att skicka signaler i form av att visa att det finns möjlighet för kvinnor att göra karriär.

Industrinatt med företagsbesök

Därefter var det dags att ge sig ut i Industrinatten. I slakthusområdet fanns 900 ungdomar samlade för kick-off inför avresan till industriföretag i regionen. Många av industridagens deltagare tog chansen att träffa framtidens medarbetare och dessutom följa med på spännande företagsbesök i Malmöregionen. Industrinatten arrangeras för tredje året i rad Malmö. De företag som besöktes var Setrab, Wayne, TePe, Pågen, Borg Warner, Alfdex och Baxter, samt forskningsanläggningen Max IV.

På tisdagen avslutades Industridygnet med industrifrukost under ledning av innovations- och näringsminister Mikael Damberg. I sitt inledningsanförande beskrev han sin ambition att involvera och integrera industrin i regeringens innovationssatsningar genom samverkansprogram. Han poängterade industrins stora betydelse för Sverige.

– 77 procent av Sveriges exportintäkter kommer från industrin. Varje dag går ungefär en miljon människor i Sverige till jobbet tack vare industrin.

Locka unga till industrin

En fråga som lyftes under frukosten och som också tagits upp flera gånger under Industridagen var hur unga ska lockas att börja jobba industrin. Marie Söderqvist sammanfattade:

– Vill man förändra världen ska man jobba i industrin. Och det måste vi bli bättre på att berätta.

Med det stängdes Industridagen 2016 och närmare femhundra deltagare från norr till syd – beslutsfattare, företag och organisationer gav sig av hemåt med såväl utmaningar som möjligheter i bagaget.