Wapnö Gård är Årets uppstickare 2013

Wapnö Gård i Halland är årets vinnare av utmärkelsen Årets Uppstickare i livsmedelsbranschen 2013. Priset delades ut av landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Matlandetkonferensen i Visby på onsdagskvällen.

Glad pristagare. Lennart E. Bengtsson, VD Wapnö gård

– Vi är stolta över priset då det ger en bekräftelse på förflyttning av ett moget traditionell växtodlingsföretag till ett livsmedelföretag med hållbar utveckling inför framtiden, säger Lennart E. Bengtsson, VD Wapnö Gård.

Syftet med priset Årets Uppstickare är att lyfta fram exempel på nytänkande och banbrytande företag inom livsmedelssektorn. Vinnaren Wapnö Gård utsågs av en jury bestående av Anders Källström, VD och koncernchef för LRF, Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen, och landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

– Wapnö uppvisar en hög innovationstakt och har varit väldigt bra på att på att bygga och kommunicera tydliga mervärden med sina produkter. Företaget ligger också i framkant avseende hållbarhet och energieffektivitet, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

– Genom att kombinera effektivt lantbruk, lokal förädling och försäljning samt restaurang och hotellverksamhet möter Wapnö på ett mycket framgångsrikt sätt konsumenters ökande efterfrågan på mat med tydligt ursprung, säger Anders Källström, VD och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Juryns motivering lyder:

”Genom ett effektivt lantbruk, lokal förädling och försäljning samt restaurang- och hotellverksamhet möter Wapnö Gård konsumenters efterfrågan på såväl mat med tydligt ursprung som på upplevelser. Företaget har en stark tillväxt, en hög innovationsnivå och ligger i framkant när det gäller hållbarhet och energieffektivitet.”

Priset Årets Uppstickare delas ut till livsmedelsföretag som gör hälsosamma, innovativa och högförädlade produkter av svenska råvaror. Ett krav är att företaget har ökat sin omsättning och har visat stadigt positiva resultat efter finansiella poster de senaste tre åren. Landsbygdsdepartementet, LRF och Livsmedelsföretagen sitter i juryn till priset.