Riksbanken måste erkänna sitt ansvar för inflationen

Kunskapen om livsmedelsbranschen bland myndighetschefer och ledande politiker är oroväckande låg och Riksbanken måste bli bättre på att förstå den verklighet som näringslivet verkar i, skriver Björn Hellman och Carl Eckerdal vid Livsmedelsföretagen.