fbpx
Hoppa till innehåll

Forskning & Innovation

Fastän livsmedelsindustrin levererar några av våra tryggaste ikoner på löpande band är det samtidigt en industri som ständigt utvecklar och innoverar. Precis som världen runtomkring arbetar våra medlemsföretag hårt för att minska sina utsläpp, effektivisera sin produktion och ta täten i den hållbara omställningen. För sanningen är den att vi behöver producera mer mat samtidigt som vi använder mindre resurser. Var med och lös branschens svåraste ekvation.

En bransch som hjälps åt

När vi samarbetar över företagsgränser kan vi åstadkomma verklig förändring och stora förflyttningar. Ett synsätt som länge präglat livsmedelsindustrin . Idag finns en rad plattformar och forum för att skynda på utveckling och omställning där samarbetet är centralt. Vill du driva förändring i stor skala? Här är två av branschens bästa plattformar.

Sweden Food Arena – En plattform för hela kedjan

Sweden Food Arena är en nationell plattform där aktörer inom livsmedelsbranschen samarbetar kring forskning och innovation för att skapa en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan har sitt ursprung i regeringens livsmedelsstrategi från 2017, som togs fram för att göra den svenska livsmedelskedjan globalt konkurrenskraftig och hållbar till år 2030​.

Sweden Food Arena arbetar med att främja forskning och innovation inom livsmedelssektorn genom samarbete mellan näringsliv, akademi, myndigheter och andra intressenter. Arenan har tagit fram en innovations- och forskningsagenda som beskriver livsmedelskedjans behov av innovation och forskning.

Food Science Sweden

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform som fokuserar på att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning genom att vara samlande och tydlig representant för området. FSS bildades 2013 och samlar de största aktörerna inom livsmedelsforskning ; Chalmers, Lunds universitet, SLU, Örebro universitet, KTH och RISE.

En viktig del av FSS är forskarskolan LiFT (Future Technologies for Food Production). LiFT erbjuder kurser med industriell inriktning och mentorer inom industrin för doktoranderna . LiFt är en forskarskola som syftar till att utbilda doktorer som är väl förberedda att jobba inom livsmedelsindustrin, för att stärka både konkurrenskraft och hållbarhet.

Vill du vara med?

Är du intresserad av att vara med och driva utvecklingen inom livsmedelsindustrin framåt? Sök till någon av utbildningarna som ger dig verktygen branschen behöver och längtar efter. Exempel på utbildningar och lärosäten:

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska högskola
Livsmedelsteknik och nutrition – Masterutbildning vid Lunds Tekniska högskola
Bioteknik – Masterprogram vid Chalmers tekniska högskola
Livsmedelsagronom – Masterutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Kandidatutbildning i Hållbara livsmedelssystem vid Örebro universitet