fbpx
Hoppa till innehåll

Hållbarhet

För att säkerställa en trygg och tålig livsmedelsindustri är hållbarhet avgörande. Idag står livsmedelsproduktionen för cirka 3 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det inkluderar både direkta utsläpp från själva industrin, men också indirekta utsläpp som uppstår genom energianvändning och transporter.

Svensk livsmedelsindustri arbetar hårt för att minska sin påverkan och samtidigt förbättra resurseffektiviteten. Både som enskilda företag, men också via medlemsorganisationer som Livsmedelsföretagen och via andra plattformar för samarbete.

Ett hållbarhetsmanifest som leder vägen

För att ge hållbarhetsarbetet en tydlig riktning har Livsmedelsföretagen bland annat tagit fram ett hållbarhetsmanifest för sina medlemsföretag. Företagen som ansluter sig lovar att bidra till att uppnå de uppsatta målen och samtidigt dela relevant information om sitt åtagande.

En fossilfri industri

Medlemsföretagen som antagit hållbarhetsmanifestet ska sträva efter att nå målet om en fossilfri industri redan 2030. Det innebär att helt övergå till fossilfri energi och fossilfria drivmedel för transporter.

Halvera matsvinnet

Till 2030 ska de anslutna medlemsföretagen halvera matsvinnet i den egna produktionen och samtidigt bidra till minskat matsvinn i handels- och konsumentled.

Material­återvinningsbara förpackningar

Till 2030 ska alla våra förpackningar från medlemsföretagen uppnå 100% materialåtervinningsbarhet. Ett viktigt steg mot den cirkularitet som är avgörande för en hållbar omställning.

Goda villkor i leverantörsled

Sedan 2020 har vi en policy för att säkerställa bra villkor hos samtliga leverantörer. Denna följs upp årligen och förbättras löpande av de anslutna medlemsföretagen.

Effektivare vattenanvändning

Alla anslutna medlemsföretag åtar sig att höja effektiviteten på den egna vattenanvändningen. Inom det första året genomförs en intern kartläggning som sedan ligger till grund för de egna effektiviseringsmålen.

Certifieringar för konsumentmakt

Utöver det dagliga arbetet som enskilda företag och som industri arbetar branschen även med en rad märkningar och garanter för att hjälpa konsumenter att göra mer informerade val och samtidigt sätta press i egna led.

KRAV, Svanen och MSC är bara några av de märkningar vi är vana vid att se i butik. Ett valfritt system för livsmedelsföretagen som alltmer liknar praxis och möjliggör konsumentmakt i sin renaste form.

Makt att påverka inifrån

Mycket återstår att göra för att livsmedelsindustrin ska vara den hållbara industri den behöver vara för att både kunna leverera grön tillväxt och samtidigt producera kvalitetsmat till en växande befolkning. Därför är nya tankar, perspektiv och vägar viktigare än någonsin.

För dig med tankar och drömmar om att verkligen göra ett avtryck finns här enorma möjligheter. Maten angår oss alla, och den som gör den grönare kan förändra i stor skala.