fbpx
Hoppa till innehåll

Regler och villkor

Livsmedelsindustrin är en progressiv framtidsbransch med stora möjligheter att växa i. De kommande fem åren bedömer industrin att den kommer behöva anställa cirka 20 000 personer. Svenska livsmedelsproducenter är redan världsledande inom hållbar, högkvalitativ livsmedelsproduktion. Men de allt svårare globala utmaningarna inom miljö och klimat, en allt oroligare omvärld och försämrad folkhälsa kräver att tempot i omställningen till en ännu mer hållbar livsmedelsproduktion ökar. Och för att detta ska hända krävs motiverade, skickliga medarbetare som vill och vågar tänka nytt.

Det finns alltså gott om möjligheter för unga vuxna inom livsmedelsindustrin. Men det första steget in på arbetsmarknaden kan ändå vara svårt. Unga idag lockas allt mer av alternativa vägar och kreativa side hustles, samtidigt som de oroar sig för sin ekonomi och om de ska hitta jobb. Med kampanjen CO-CEO — Krav: 0% erfarenhet, 100% glöd, vill vi fånga deras uppmärksamhet genom att kortsluta den traditionella karriärstegen. Vi vill visa att de kan vara med och bestämma från start, att de kan bidra till att forma en bokstavligt talat livsviktig industri och att det finns nästintill obegränsat med möjligheter till utvecklande, ansvarsfulla jobb.

Regler och villkor

1. För att rollbesätta de fem utlysta rollerna som CO-CEO genomför Livsmedelsföretagen mellan den 28-05-2024 och 16-06-2024 en aktivering på TikTok. Den går ut på att användare på appen publicerar ett klipp under #NyVD där de motbevisar fördomen om att unga inte är beredda att jobba hårt. Genom att delta enligt ovan beskrivning i aktiveringen accepterar du de villkor som står utskrivna på denna sida samt TikToks egna policys. Genom ditt deltagande bekräftar du även att du tagit del av samt förstått hur Livsmedelsföretagen samt samarbetspartners kan komma att behandla ditt upplagda bidrag, se punkt 3, och dina personuppgifter. För information om behandlingen av dina personuppgifter se punkt 7.

2. Anställningen som CO-CEO på respektive medlemsföretag kommer att ske i augusti/september och den/de utvalda behöver vara tillgänglig under denna period. Lön för anställningsperioden och övriga avtal kommer att tillsättas efter urvalsfasens avslut.

3. Deltagares videos kan komma att användas i icke-kommersiella syften av Livsmedelsföretagen eller någon av Livsmedelsföretagens samarbetspartners Wavemaker (mediabyrå) och ABBY.WORLD (kommunikations- och produktionsbyrå). Detta kan innebära att videos används för att presentera aktiveringen som kommunikationscase i kommunikationstävlingar, TV, webb, eller annat format eller där kampanjen visas upp i andra sammanhang.

4. För att kunna delta och bli utvald behöver du vara mellan 18- 26 år.

5. Aktiviteten är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till TikTok.
För att kunna delta måste du inneha en fullständig version av TikTok.

6. Det är VDn hos respektive medlemsföretag och andra i teamet från ABBY.WORLD som utser vilket inskickat bidrag som blir går vidare i processen och kallas till en fysisk intervju. Utvalda personer kommer att kontaktas via TikTok DM när aktiveringen avslutas den 16-06-2024.

7. Livsmedelsföretagen LI, org.nr 846000-3026, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar för att delta i aktiveringen samt vid eventuellt deltagande i intervjuer. Här hittar du kontaktuppgifter till Livsmedelsföretagen.

Om du väljer att delta i aktiveringen kommer du att dela information om dig själv (personuppgifter) med LI och våra samarbetspartners (se punkt 3). Detta för att insatsen ska vara möjlig att genomföra samt för att vi ska kunna kommunicera med dig som deltar. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse, det vill säga behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att rollsätta CO-CEO.

Personuppgifterna som vi kommer att behandla för att genomföra deltagande är följande.

Namn
Kontaktuppgifter
Sociala mediekonton
Beskrivning av din verksamhet på sociala medier
Bilder/foton kopplade till aktiveringen
Filmmaterial kopplat till aktiveringen

Uppgifterna kommer endast att delas med våra samarbetspartners (se punkt 3), däremot sker initial insamling och kontakt genom TikTok via DM (se punkt 6), när relevanta kontaktuppgifter har samlats in kommer kontakt ske utanför plattformen. För information om hur TikTok behandlar och överför personuppgifter i samband med användning av plattformen se här.

Personuppgifterna kommer att sparas i vart fall tills kampanjen är avslutad och som längst tills samtliga rollerna är tillsatta. Om du skulle ångra ditt deltagande kan du när som helst kontakta LI för radering av uppgifterna kopplade till ditt deltagande.

Om du tilldelas en roll som CO-CEO kommer vi att behandla ytterligare personuppgifter om dig för att kunna genomföra, administrera och fullgöra avtalet kopplat till din roll. Rättslig grund för behandlingen är fullgörande av avtal.

Personuppgifterna som vi kommer att behandla för att genomföra och administrera kampanjen och fullgöra avtalet är följande.

Namn
Kontaktuppgifter
Personnummer
Uppgifter för utbetalning av arvode
Bilder/foton kopplade till kampanjen och marknadsföring
Filmmaterial kopplat till kampanjen och marknadsföring

Uppgifterna kommer att delas med våra samarbetspartners (se punkt 3) och sparas så länge avtalsrelationen är aktuell. LI äger rättigheterna till bild och filmmaterial kopplat till eventuell produktion.

Som registrerad har du vissa rättigheter, tillexempel har du rätt att få reda på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och viss ytterligare information i ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall uppgifter raderade. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) hemsida Dina rättigheter enligt GDPR.

8. LI förbehåller sig rätten att justera regler och villkor för aktiviteten om nödvändigt under aktivitetens gång. Ändras dessa regler och villkor kommer du som deltagare ha möjlighet att återkalla ditt deltagande och kan innan avslutad aktivitet begära att få dina uppgifter raderade. LI ersätter inte några kostnader som du kan ha i samband med deltagandet.

9. Frågor gällande deltagande i övrigt hänvisas till ansvarig Mandarva Stenborg mandarva@abbyworld.com.

Delta genom att ladda upp ett klipp under #NyVD där du motbevisar fördomen om att unga inte är redo att jobba hårt.