fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsgivarträff med Almega (digital)

Utöver vårens fysiska arbetsgivarträffar 20-23 maj inbjuder vi till en digital uppföljningsträff måndagen den 27 maj kl. 13.30-15.00. Till den digitala träffen har vi bjudit in arbetsrättsjurister från Almega kompetensföretagen, som är arbetsgivarorganisation för bemanningsföretag.

27
maj
27 maj 2024
Digitalt via Microsoft Teams

Kollegorna på Almega kommer bland annat att berätta om bemanningsavtalet som de tecknat med de fackliga motparterna. Bemanningsavtalet har stor betydelse för Livsmedelsföretagens medlemsföretag när man hyr in bemanningspersonal. Det blir också en frågestund relaterad till anlitande av bemanningsföretag.

Deltagandet vid arbetsgivarträffarna är kostnadsfritt för anställda vid Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Lämplig målgrupp är HR-personal och/eller företagsledning som arbetar med dessa frågeställningar.

Länken till det digitala mötesrummet kommer att skickas ut fredagen den 24 maj.

Varmt välkommen med din anmälan.

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han verksam vid andra arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv under flera år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän som fastställer det så kallade lönenormerande ”Märket” och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Mer i kalendern