fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsgivarträff – tema nya LAS och omställningsreglerna

Välkommen till arbetsgivarträffar om de nya LAS- och omställningsreglerna.

15
jun
15 juni 2022
Digitalt via Microsoft Teams

Den 1 oktober 2022 förväntas de nya reglerna om anställningsskydd, trygghet och omställning på den svenska arbetsmarknaden kunna börja tillämpas i praktiken efter att ha trätt i kraft den 30 juni. Allt under förutsättning att hanteringen i Riksdagen sker enligt beräknad tidsplan.

De nya reglerna, som delvis innebär genomgripande förändringar för hela den svenska arbetsmarknaden, kommer givetvis att få stor betydelse för Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Vi vill därför inbjuda till särskilda arbetsgivarträffar som specifikt och i detalj kommer att behandla det nya eller förändrade regelverket. Träffarna leds av förhandlingschef Henrik van Rijswijk och kollegorna på förhandlingsavdelningen.

Arbetsgivarträffarna kommer att äga rum i början av juni månad, då alla de nya reglerna sannolikt fallit på plats, men vi vill passa på att redan nu inbjuda våra medlemsföretag att anmäla sig till träffarna. Vi kommer att erbjuda både fysiska träffar och en digital version.

Arbetsgivarträffarna i fysisk form planeras äga rum:

Helsingborg den 7 juni kl. 13-16
Stockholm den 8 juni kl. 13-16
Göteborg den 9 juni kl. 13-16

En digital arbetsgivarträff äger rum den 15 juni kl. 10-12.30 via Microsoft Teams.

Det går utmärkt att anmäla sig till vilken som helst av träffarna oberoende av företagets geografiska placering i landet.

Anmälan sker i formuläret nedan. Observera att inget bekräftelsemail kommer att skickas ut i samband med din anmälan, utan all information kommer att skickas ut i god tid inför mötena.

Deltagande vid arbetsgivarträffarna är kostnadsfritt.

Målgruppen är huvudsakligen HR- och personalansvariga samt företagsledning.

För frågor angående din anmälan eller träffarna, tveka inte på att kontakta Magnus Hultman vars kontaktuppgifter finns nedan.

Varmt välkomna!

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han verksam vid andra arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv under flera år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän som fastställer det så kallade lönenormerande ”Märket” och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Mer i kalendern