Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Digital arbetsgivarträff – LAS och omställningsreglerna

Den 1 oktober 2022 trär de nya reglerna om anställningsskydd, trygghet och omställning in på den svenska arbetsmarknaden och kunna börja tillämpas i praktiken efter att ha trätt i kraft den 30 juni. Allt under förutsättning att hanteringen i Riksdagen sker enligt beräknad tidsplan.

De nya reglerna, som delvis innebär genomgripande förändringar för hela den svenska arbetsmarknaden, kommer givetvis att få stor betydelse för Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Vi vill därför inbjuda till särskilda arbetsgivarträffar som specifikt och i detalj kommer att behandla det nya eller förändrade regelverket. Träffarna leds av förhandlingschef Henrik van Rijswijk och kollegorna på förhandlingsavdelningen.

Detta är samma träff som vi erbjöd i början på juni och september, men med en uppdatering vad som skett sedan dess.

Träffen hålls digitalt mellan klockan 13:00-15:00.

Deltagande vid arbetsgivarträffarna är kostnadsfritt.
OBS: Träffen är enbart tillgänglig för anställda vid medlemsföretag i Livsmedelsföretagen.

Målgruppen är huvudsakligen HR- och personalansvariga samt företagsledning.
Länken till mötesrummet kommer att skickas ut dagarna innan träffen.

Varmt välkomna!

8
dec
8 december 2022
Digitalt via Microsoft Teams

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Mer i kalendern