fbpx
Hoppa till innehåll

Informationsmöte om finansiering inom cirkulär ekonomi

Nu finns det möjlighet att ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi i hela Sverige. På Tillväxtverkets informationsmöte den 10 februari får du möjlighet att höra mer om vad det är möjligt att få finansiering för och vilka aktörer som kan söka.

10
feb
10 februari 2023
Digitalt via Teams

En mängd olika typer av projekt kan få finansiering men det är viktigt att projektet ska bidra till att små och medelstora företag i högre grad kan delta i den cirkulära ekonomin. Sökande kan vara samverkansorganisationer, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter och akademi och finansieringen täcker upp till 40 procent av projektkostnader.

Projekten kan med fördel fokusera på särskilda materialflöden eller branscher beroende på de behov som finns inom den geografi som projekten arbetar. Exempel på sådana är följande:

Materialflöden:
• Byggmaterial
• Plast
• Restvärme och biogas

Branscher:
• Industri
• Bygg och anläggning
• Livsmedel

Finansieringen kommer från tre av de nio svenska program inom EU:s Regionala utvecklingsfond som Tillväxtverket förvaltar.

Mer information och anmälan till informationstillfället finns här. Mer detaljerad information om just utlysningen Cirkulär ekonomi finns här (notera att utlysningen stänger 16 mars 2023).

På Tillväxtverkets hemsida hittar du fler öppna utlysningar.

Mer i kalendern