fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsrätt II (Göteborg)

Kursen vänder sig till dig som har grundkunskaper inom arbetsrätt och som önskar utveckla och uppdatera dina kunskaper om förhandling med fackliga organisationer och den rättsliga bedömningen och hanteringen vid avslutande av anställning på grund av dels arbetsbrist, dels personliga skäl.  

17
apr
17 april 2024
Hotell Sankt Jörgen Park

Kursen fokuserar på reglerna om förhandlingsskyldighet i medbestämmandelagen och regler i lagen om anställningsskydd om anställnings upphörande dels på grund av arbetsbrist, dels på grund av personliga skäl. Kursen behandlar bland annat:

  • Förhandlingsskyldighet, särskilt arbetsgivarens skyldighet att ta initiativ till förhandling inför viktigare förändringar, förhandlingens genomförande samt förhandlingsteknik.
  • Den rättsliga regleringen och hanteringen vid omorganisation och arbetsbrist, omplaceringsutredning och skäligt omplaceringserbjudande, hanteringen av turordningsreglerna och möjligheten att göra undantag från turordningen enligt lag respektive Huvudavtal samt bedömningen av tillräckliga kvalifikationer för en tjänst som ska finnas kvar.    
  • Den rättsliga bedömningen och hanteringen vid uppsägning på grund av personliga skäl respektive avskedande, hantering av samarbetssvårigheter, bristande prestationer och olika former av misskötsamhet, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet samt genomgång av överenskommelse om anställningens upphörande.

Kursen genomförs med föreläsningar som varvas med grupparbeten och case-studier med inslag av praktiska frågeställningar.

Arbetsrätt II genomförs i fysisk form på hotell Sankt Jörgen Park i Göteborg den 17–18 april 2024.

Kursledare är arbetsrättsjurister från Livsmedelsföretagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom arbetsrätt och som arbetar med personalfrågor. Det finns inget krav att du har gått vår kurs Arbetsrätt I innan du deltar i denna kurs.

Kursens upplägg m.m.  

Kursen genomförs under två heldagar på Sankt Jörgen Park i Göteborg. I kurskostnaden ingår två luncher, för- och eftermiddagsfika och en gemensam middag. Hotellrum bokas och betalas separat av respektive deltagare som önskar övernatta. Vid anmälan till kursen kommer du att få ett informationsmejl med en kod som du kan uppge vid bokning av hotellrum. Om du bokar en övernattning på Sankt Jörgen Park ingår poolentré och fri tillgång till deras Sportclub.

Onsdag 17 april 2024
Registrering – 09.00
Kursstart – 09.30
Kursen slut – 17.00

Torsdag 18 april 2024
Kursstart – 09.00
Kursen slut – 17.00

Varmt välkommen med din anmälan via denna länk. 
(Deltagarantalet är begränsat)

Kursavgift: 5 900 kronor ex. moms (inklusive måltider)

För frågor om anmälan till fördjupningskursen, kontakta gärna Magnus Hultman. Vid frågor rörande kursens innehåll, vänligen kontakta Nina Lannsjö.

Kursen är enbart tillgänglig för medlemmar i Livsmedelsföretagen.

Avbokning m.m.

Om du har anmält dig till Arbetsrätt II och får förhinder går det bra att sätta en kollega i ditt ställe. Avbokning kan ske utan kostnad senast fem (5) veckor innan första kursdagen. Om avbokning sker senare än fem (5) veckor innan första kursdagen debiteras 75 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än två (2) veckor innan första kursdagen debiteras hela kursavgiften. Deltagare som uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften.

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.

Nina Lannsjö

Arbetsrättsjurist och förhandlare

Nina arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare. Hon arbetar bland annat med rådgivning i arbetsgivarfrågor, företräder medlemsföretag i olika typer av förhandlingar och håller i utbildningar inom arbetsrätt. Nina avlade sin jur. kand. vid Stockholms universitet 2016 och har tidigare arbetat på en affärsjuridisk advokatbyrå. Där arbetade hon bland annat med bolagsfrågor och företagsförvärv samt arbetsrättsliga frågor. Hon har även en tingsmeritering från Göteborgs tingsrätt.

 

Nina ansvarar för tilläggsavtalen till Livsmedelsavtalet avseende glasstillverkning, glasslagerverksamhet, margarinindustrin, matfågelslakterier och mejeriindustrin samt vin- och spritindustrin.

Mer i kalendern