fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsrätt – fördjupningskurs

Livsmedelsföretagens fördjupningskurs i arbetsrätt genomförs i fysisk form i Stockholm den 9–10 maj 2023. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskap inom arbetsrätt och önskar fördjupning inom rättsområdet.

9
maj
9 maj 2023
Grand Hotel Saltsjöbaden

Kursen kommer att behandla bland annat regler om förhandlingsskyldighet i medbestämmandelagen, frågor rörande diskriminering enligt diskrimineringslagen och regler i förtroendemannalagen. Vidare kommer kursen att behandla lagen om anställningsskydd och frågor i samband med anställnings upphörande. Under kursen fördjupar vi oss i rättspraxis från Arbetsdomstolen och hur tolkningar och bedömningar gjorts utifrån lagbestämmelser. Kursen genomförs med föreläsningar varvat med grupparbeten och casestudier med inslag av praktiska frågeställningar.

Utbildningen riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper inom arbetsrätt och arbetat med HR-frågor eller motsvarande under några år men som vill fördjupa dina kunskaper. Kursledare är arbetsrättsjurister från Livsmedelsföretagen.

Kursen genomförs under två heldagar på Grand Hotel Saltsjöbaden i Stockholm. I kurskostnaden ingår två luncher, en frukost och en gemensam middag. Hotellrum bokas och betalas separat av respektive deltagare som önskar övernatta genom att kontakta hotellet och ange "Livsmedelsföretagen" i samband med bokning. Mer information följer efter att vi mottagit din anmälan.

Tisdag 9 maj 2023
Registrering – 09.00
Kursstart – 09.30
Kursen slut – 16.30

Onsdag 10 maj 2023
Kursstart – 09.00
Kursen slut – 16.00

Varmt välkommen med din anmälan nedan.
(Deltagarantalet är begränsat)

Kursavgift: 5 900 kronor ex. moms (inklusive måltider)

För frågor om anmälan till fördjupningskursen, kontakta gärna Magnus Hultman.
Vid frågor rörande kursens innehåll, vänligen kontakta Nina Lannsjö.

Kursen är enbart tillgänglig för medlemmar i Livsmedelsföretagen.

 Avbokning m.m.

Om du har anmält dig till fördjupningskursen och får förhinder går det bra att sätta en kollega i ditt ställe. Avbokning kan ske utan kostnad senast fem (5) veckor innan första kursdagen. Om avbokning sker senare än fem (5) veckor innan första kursdagen debiteras 75 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än två (2) veckor innan första kursdagen debiteras hela kursavgiften. Deltagare som uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften.

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.

Nina Lannsjö

Arbetsrättsjurist och förhandlare

Nina arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare. Hon arbetar bland annat med rådgivning i arbetsgivarfrågor, företräder medlemsföretag i olika typer av förhandlingar och håller i utbildningar inom arbetsrätt. Nina avlade sin jur. kand. vid Stockholms universitet 2016 och har tidigare arbetat på en affärsjuridisk advokatbyrå. Där arbetade hon bland annat med bolagsfrågor och företagsförvärv samt arbetsrättsliga frågor. Hon har även en tingsmeritering från Göteborgs tingsrätt.

 

Nina ansvarar för tilläggsavtalen till Livsmedelsavtalet avseende glasstillverkning, glasslagerverksamhet, margarinindustrin, matfågelslakterier och mejeriindustrin samt vin- och spritindustrin.

Mer i kalendern