fbpx
Hoppa till innehåll

Årsstämma i Livsmedelsföretagen

Årsstämman hålls torsdagen den 25 april klockan 10:00-11:00 på Moderna Museét i Stockholm. Årsstämman riktar sig enbart till anställda vid företag som är medlemmar i Livsmedelsföretagen.

25
apr
25 april 2024
Moderna muséet, Exercisplan 4, 111 49 Stockholm

Efter årsstämman bjuder vi på lunch (från klockan 12:00) innan programmet fortsätter med Matdagen klockan 13:30.

Observera att det krävs separat anmälan för Matdagen.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till de anmälda dagen före stämman.

§ 1                 Val av stämmoordförande

§ 2                 Justering av röstlängd

§ 3                 Val av två justeringsmän att jämte stämmoordföranden justera protokollet

§ 4                 Fråga om stämman blivit behörigen kallad

§ 5                 Förbundsstyrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt disposition av resultatet

§ 6                 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och verkställande direktören

§ 7                 Fastställande av avgift till förbundet och dess servicebolag

§ 8                 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

§ 9                 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

§ 10               Val av ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen

§ 11               Val av styrelseledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen

§ 12               Val av två revisorer jämte suppleanter varav en revisor och en suppleant ska vara auktoriserad

§ 13               Val av ledamot eller suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse

§ 14               Val av ledamöter vid Föreningen Svenskt Näringslivs stämma

§ 15               Val av valberedning

§ 16               Ärende som underställts stämman av förbundsstyrelsen

§ 17               Ärende som senast två veckor före stämman skriftligen anmälts till förbundsstyrelsen av enskild medlem

Anmälan görs i formuläret nedan.

Eventuella frågor går bra att ställa till Magnus Hultman på magnus.hultman@li.se

Varmt välkomna!

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.

Mer i kalendern