fbpx
Hoppa till innehåll

Den vassaste saxen i lådan – möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling

Tack vare CRISPR/Cas9 och andra nya genomiska tekniker har livsvetenskaperna genomgått en revolutionerande utveckling. För forskare har det blivit enklare att förstå hur gener fungerar och vilken roll de spelar i olika processer.

15
mar
15 mars 2023
På Zoom från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Inom det medicinska området bidrar gensaxen till utveckling av nya cancerterapier och studier för att bota ärftliga sjukdomar har påbörjats. Inom växtförädlingsområdet öppnas nya möjligheter att förse grödor med önskvärda egenskaper som tålighet mot torka eller resistens mot olika typer av skadeangrepp och på många håll i världen finns grödor utvecklade med CRISPR/Cas9 i odling. I Sverige finns också spännande forskning och innovation, till exempel i potatisförädling, för konsumentnytta, minskad användning av bekämpningsmedel och annan kemi. Men kommer detta att resultera i kommersiell odling av nya och utvecklade grödor?

På KSLA:s kombinerade rundabordssamtal och webbinarium ges svenska exempel på problemlösningar med hjälp av gensaxen. De Grönas i Finland policy och möjligheterna och utmaningarna med nya genomiska tekniker inom växtförädling presenteras och diskuteras. Välkommen!

När & Var

Den 15 mars kl 13–16, på Zoom från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Relaterade länkar

Mer i kalendern