fbpx
Hoppa till innehåll

Webinarserie: Branschens energifrågor (3 av 3)

Livsmedelsföretagen bjuder in till en webinarserie i tre delar där Nordic Energy Audit (NEA) vägleder oss med målet att deltagarna ska få en djupare kunskap inom energi och energiledning. Del 1 äger rum den 8 maj, del 2 den 27 maj och del 3 den 13 juni.

13
jun
13 juni 2024
Online via Teams

Webinarierna omfattar omvärldsanalys, befintliga och kommande lagkrav, forskningsöversikt samt exempel från ledande energiarbeten, vilket endast är ett axplock av innehållet. Eftersom detta är en satsning för att utveckla Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest, ligger tonvikten i webinarierna på gemensamma övningar och berättelser från medlemsföretag för att fånga upp aktuella frågor och öka den befintliga kunskapsnivån hos deltagande verksamheter. Detta syftar till att ge en träffsäkrare bild av hur vi ytterligare kan främja dessa frågor.

Webinartillfällena är:

  • 8 maj kl 10-12
    Omvärldsanalys, lagkrav, forskningsläget, energiförbättrande arbete.
  • 27 maj kl 13-15
    Medlemsföretag berättar om sina energiresor - hur kan vi nå ökad utväxling av vårt förbättringsarbete? Gemensam diskussion om branschens behov.
  • 13 juni kl 10.00-11.30
    Konklusion och presentation av resultat och färdplan.

Anmälan

Det skickas ut Teamsinbjudningar till respektive tillfälle, det går jättebra att dela med kollegor ni önskar ha med i dessa frågor. Svara gärna på inbjudan så kan vi bättre planera det praktiska till varje tillfälle.

NEA är ett techbolag avknoppat från Linköpings universitet. Med forskningen som grund är NEA idag ledande inom industriell energikartläggning, energiledning, industriella policys och energi-benchmarking. NEA har tidigare arbetat med flera av Livsmedelsföretagens medlemsföretag och känner branschen väl.

Mer i kalendern