Varför sprider SVT:s ”Fråga doktorn” förvirrande budskap om mat och hälsa?

Den frågan ställer sig tre nutritionskunniga efter premiären för ”Fråga doktorn hälsa” för knappt tre veckor sedan. De medverkande ”experterna” förenklar och förvanskar vad vetenskapen faktiskt säger om det komplexa sambandet mellan mat och hälsa. Ämnet och tittarna förtjänar betydligt bättre.

Artikelförfattarna (uppifrån) Maria Sitell, Elisabet Rytter och Ingrid Larsson

Med sin nya satsning på hälsa säger sig Fråga doktorn vilja inspirera till ett hälsosamt liv på ett ”härligt och vetenskapligt sätt”. I så fall borde råden som ges vara baserade på vad den samlade vetenskapen och evidensen säger. Så var tyvärr inte fallet i det första avsnittet av Fråga doktorn hälsa.

”Utifrån aktuell kunskap om hälsosam mat är dessa så kallade råd i bästa fall kraftigt förenklade men i flera fall direkt felaktiga.”

I programmet får så kallade experter ge egna hemmasnickrade tolkningar av vad som är bra mat. Till exempel gavs lösryckta råd som att skära bort fettet på köttet, att äta fibrer så att inte magbakterierna äter upp slemhinnan i tarmen, att undvika processad mat och vitt mjöl, att äta mat med lågt glykemiskt index för att minska i vikt och att minska på sockret. Utifrån aktuell kunskap om hälsosam mat är dessa så kallade råd i bästa fall kraftigt förenklade men i flera fall direkt felaktiga. Man nämner överhuvudtaget inte Livsmedelsverkets evidensbaserade kostråd, inte ens när programledaren ställer frågan om det finns något att luta sig mot bland alla råd som florerar.

Enligt den samlade evidens som idag finns kring sambandet mellan mat och hälsa är det tydligt vilka råd som ger mest positiva hälsoeffekter. De finns samlade i Livsmedelsverkets kostråd som är baserade på analys av tusentals vetenskapliga artiklar och som därmed vilar på tung evidens. De säger entydigt att ett kostmönster som består av mer fullkorn, grönsaker, frukt, fisk, skaldjur, nötter och frön och mindre rött kött, salt och socker förebygger våra största levnadsvanesjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och cancer.

”Att använda experiment med en minst sagt haltande metodik skapar bara förvirring och eventuellt oro bland tittarna.”

I ett inslag i programmet mätte man blodsockret på två av deltagarna, före och efter intag av apelsinjuice respektive apelsinklyftor. Mätningen väckte fler frågor än det gav svar. Berodde skillnaden i blodsockersvar (11 mmol/l för juice, 8 mmol/l för klyftor) på att klyftorna innehåller fibrer men inte juicen, att mängden juice som dracks upp totalt innehöll mer socker än apelsinklyftorna, på individuella skillnader mellan de två ”försökspersonerna” eller skillnad i när de åt senast? Att använda experiment med en minst sagt haltande metodik skapar bara förvirring och eventuellt oro bland tittarna. Inte minst då man tidigare i programmet nämnt att om man efter en måltid har blodsocker över 11 mmol/l så har man diabetes. Efter programmet fick tittarna möjlighet att chatta med de så kallade experterna som därmed fick utrymme att sprida fler felaktiga påståenden om mat, näring och hälsa.

”Kan det vara så illa att SVT för tittarsiffrornas skull hellre tar in personer som ger ’sensationella’ råd utifrån enstaka studier än experter som utgår från vad den samlade vetenskapen säger?”

Så här kan det inte gå till, i alla fall inte i ett program i public service som dessutom påstår sig utgå från vetenskapen. Det är visserligen positivt att man gör program om levnadsvanor och hälsa men ett public service-företag som SVT måste lägga sig vinn om att presentera fakta och inte bidra till den redan stora förvirringen inom området mat och hälsa, vilken också nämndes i programmet. Och tyvärr är detta långt ifrån första gången som SVT har tagit in okvalificerade personer för att ge råd om mat och hälsa. Kan det vara så illa att SVT för tittarsiffrornas skull hellre tar in personer som ger ”sensationella” råd utifrån enstaka studier än experter som utgår från vad den samlade vetenskapen säger?

Vem bör då SVT bjuda in som experter? Förslagsvis personer som har en gedigen och relevant utbildning och kunskap i ämnet och som är uppdaterade i aktuell forskning. Hit hör leg. dietister, nutritionister, läkare med nutritionsspecialisering och förstås de som forskar inom sambandet mellan mat och hälsa. Som tur är finns det ingen brist på sådana personer. Vi hjälper gärna SVT med att sätta ihop en lista på experter som kan kontaktas inför nästa program om mat och hälsa.

Maria Sitell, Leg dietist, Brödinstitutet
Elisabet Rytter, Med.dr. nutrition, Livsmedelsföretagen
Ingrid Larsson, Näringsfysiolog, Docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset