Ingen lönerevision kan ske innan nytt avtal är på plats

Som bekant är årets avtalsrörelse prolongerad för att återupptas under oktober månad. Detta innebär att inga nya kollektivavtal finns på plats; icke heller finns det några lönehöjningar att förhandla om. Livsmedelsföretagen har erfarit att flera företag – trots att nya avtal ännu saknas – har fått propåer och förhandlingsönskemål från livsklubbar om att redan nu påbörja 2020 års lönerevision. Detta är inte möjligt att göra och strider mot den förhandlingsordning som finns mellan parterna.

Förhandlingarna om nya kollektivavtal kommer att återupptas den 1 oktober för att sedan genomföras under hela oktober månad. Målsättningen är att nya kollektivavtal med bland annat besked om årets eventuella lönehöjningar kommer att finnas på plats den 1 november.

Det är därför synnerligen märkligt att flera livsmedelsföretag fått framställningar från lokala livsklubbar om att redan nu, i september månad, inleda löneförhandlingarna för år 2020. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att livsklubbarna försöker frångå förhandlingsordningen och i värsta fall få företagen att betala ut lönehöjningar som kommande avtal möjligen inte kommer att fastslå.

Utfallet av årets avtalsrörelse är av kända skäl mycket osäkert. Effekterna av pandemin och det ekonomiska läget i hela världen kommer tveklöst att sätta sin prägel på resultatet av årets avtalsrörelse. Som framgått av vad jag tidigare skrivit i våra nyhetsbrev och på vår hemsida är det Livsmedelsföretagens bedömning att det egentligen inte finns något utrymme alls för lönehöjningar under innevarande år. Denna åsikt delas av de andra arbetsgivarförbunden inom industrin och av Svenskt Näringsliv. Samtidigt har facken inom industrin låtit meddela att man står fast vid sitt krav på löneförhöjningar om tre procent för år 2020.

Resultatet av avtalsrörelsen kommer med största säkerhet inte att stå klart förrän den sista oktober. Vilka eventuella löneökningar som parterna kommer att enas om för detta år kan inte bedömas förrän då. Att före den tidpunkten inleda lönerevisionsförhandlingar om årets löner är således inte möjligt. Alla sådana yrkanden från facken ska därför avvisas.

Så snart nya avtal finns på plats kommer vi att utsända information och instruktioner om detta samt meddela på vår hemsida. På hemsidan kan ni också ta del av ytterligare information om årets avtalsförhandlingar.

Kontakta gärna Livsmedelsföretagens rådgivning vid frågor om ovanstående eller annat.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40