Konfliktvarsel från LO mot bemanningsföretag

Kompetensföretagen (tidigare Bemanningsföretagen), som är ett förbund inom tjänstesektorns arbetsgivarförbund Almega, har mottagit varsel om stridsåtgärder. Varslen om konflikt kommer från samtliga 14 LO-förbund, däribland Livsmedelsarbetarförbundet.

Varslen är i två steg. Det första omfattar nyanställningsblockad för samtliga medlemsföretag (bemanningsföretag) hos Kompetensföretagen inom avtalsområde Bemanningsavtalet, samt övertids- och mertidsblockad för allt arbete inom Bemanningsavtalets tillämpningsområde utanför ordinarie arbetstid. Varslet träder i kraft fredagen den 18 december 2020 kl. 06.00. Alla medlemsföretag i Livsmedelsföretagen som har bemanningsföretag som är medlemmar i Kompetensföretagen omfattas av varslet.

Det andra steget omfattar en total arbetsnedläggelse och blockad mot allt arbete som utförs av anställda under Bemanningsavtalets tillämpningsområde och omfattar cirka 1 000 personer. Detta berör sammanlagt åtta företag och träder ikraft torsdagen den 7 januari 2021 kl. 07.00. Två av dessa företag är medlemmar i Livsmedelsföretagen och vi håller en dialog med företagen om varslet.

Varslet gäller tillsvidare till dess att LO-förbunden och Kompetensföretagen träffar kollektivavtal eller att varslet särskilt återkallas eller ändras.

Några omständigheter bör särskilt beaktas:

• Ett varsel från fackförening gäller endast de anställda som är medlemmar i fackföreningen. Bemanningspersonal som inte är fackligt anslutna, eller anslutna till ett förbund utanför LO, omfattas således inte av varslet.

• Det är fullt tillåtet för kundföretaget (d.v.s. medlemsföretag i Livsmedelsföretagen) att nyanställda personal trots pågående varsel och eventuell konflikt.

• Livsmedelsföretagen eller våra medlemsföretag är inte parter i konflikten men drabbas, som framgår ovan, på ett indirekt sätt genom konflikten mellan LO och Almega Kompetensföretagen.

• Vi rekommenderar att våra medlemsföretag, som kan komma att drabbas, snarast kontaktar sin leverantör av bemanningstjänster för vidare information.

Livsmedelsföretagen följer utvecklingen och uppdaterar information med senaste nytt här på hemsidan. Förhandlingar pågår självfallet för att försöka lösa konflikten innan varslet utlöses.

Läs mer på Kompetensföretagens hemsida.

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Mer information

För ytterligare information och stöd är ni välkomna att kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning för arbetsgivarfrågor på telefon 08-762 65 50 eller skicka e-post till radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40