Nominering till Livsmedelsföretagens styrelse

Den 15 april 2015 hålls Livsmedelsföretagens ordinarie förbundsstämma. Medlemmar välkomnas att föreslå kandidater till styrelsen eller att anmäla eget intresse. Förslag skickas till valberedningen j.latvanen@gmail.com