fbpx
Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Tjänstemannaavtalet finns tillgängligt digitalt

Då efterfrågan har varit stor så är vi nu glada att kunna presentera att Tjänstemannaavtalet finns tillgängligt för nedladdning. Du hittar det enklast i slutet av denna artikel. Det kommer snarast att skickas ut fysiska exemplar till alla medlemsföretag. För frågor kring utskicket, vänd er till Magnus Hultman på magnus.hultman@li.se eller 08-762 65 75 För …

Dags att hantera arbetstidskontot

Vi är en bit in i februari månad. Det innebär bland annat att det är dags att hantera kollektivavtalens regler om arbetstidskonto. Avsättningen och nivåer är oförändrade i förhållande till föregående avtalsperiod.

Konfliktvarsel från LO mot bemanningsföretag

Kompetensföretagen (tidigare Bemanningsföretagen), som är ett förbund inom tjänstesektorns arbetsgivarförbund Almega, har mottagit varsel om stridsåtgärder. Varslen om konflikt kommer från samtliga 14 LO-förbund, däribland Livsmedelsarbetarförbundet.

Information in English: New collective agreements

The Swedish Food Federation (Livsmedelsföretagen) have entered into new collective agreements with our counterpart representing blue-collar employees, as well as our counterparts representing white-collar employees. To explain the content of the agreements and the changes they entail, Livsmedelsföretagen's chief negotiator has written summary newsletters, in English as well as in Swedish.

Nya kollektivavtal för livsmedelsbranschen

Livsmedelsföretagen har den 31 oktober ingått nya kollektivavtal med både Livsmedelsarbetareförbundet, vår motpart på arbetarsidan, och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, våra motparter på tjänstemannasidan. För att förklara avtalens innehåll och de förändringar de innebär har Livsmedelsföretagens förhandlingschef skrivit sammanfattande cirkulär. Vi önskar även bjuda in till avtalsinformation över Teams nu på tisdag, den 10 november.

Ingen lönerevision kan ske innan nytt avtal är på plats

Som bekant är årets avtalsrörelse prolongerad för att återupptas under oktober månad. Detta innebär att inga nya kollektivavtal finns på plats; icke heller finns det några lönehöjningar att förhandla om. Livsmedelsföretagen har erfarit att flera företag – trots att nya avtal ännu saknas - har fått propåer och förhandlingsönskemål från livsklubbar om att redan nu påbörja 2020 års lönerevision. Detta är inte möjligt att göra och strider mot den förhandlingsordning som finns mellan parterna.

Ingen återanställningsrätt vid uppsägning på grund av personliga skäl

I 25- 27 §§ lagen om anställningsskydd (LAS) regleras företrädesrätt till återanställning för medarbetare som slutat sina anställningar. Det är viktigt komma ihåg att sådan återanställningsrätt inte kan komma i fråga om den tidigare anställningen avslutats på grund av uppsägning på grund av personliga skäl eller avskedande. Våra motparter Livsmedelsarbetareförbundet har i central förhandling i närtid framfört den aparta uppfattningen att återanställning enligt 25 § kan vara aktuell även om uppsägning på grund av personliga skäl ägt rum. Detta är helt felaktigt - och frågan har varit tveklös och oomtvistad ända sedan LAS tillkomst för nära 40 år sedan.

Kurskostnad för utbildning av fackliga representanter i bolagsstyrelse ska inte betalas av arbetsgivaren

Livsmedelsföretagen har på senare tid fått en hel del frågor från företag om utbildningskostnader för fackliga förtroendemän i bolagets styrelse. Tyvärr förefaller Livsmedelsarbetareförbundet i många fall begära att arbetsgivaren ska betala dessa utbildningar. Detta är felaktigt. Alla fackliga kurser och utbildningar (med undantag för vissa arbetsmiljökurser) betalas alltid av fackföreningen. Däremot kan den anställde i vissa fall ha rätt till lön under deltagandet i kursen.

Kurs i lönekartläggning 18 april

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagen på så sätt att arbetsgivare måste genomföra en lönekartläggning varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. När lönekartläggningen är klar ska företag med minst 10 anställda skriftligt dokumentera kartläggningen och de åtgärder som företaget planerar att vidta. Är man fler än 25 anställda föreligger ytterligare krav på rutiner och policys kring det proaktiva arbetet för att motverka diskriminering.

Seminarieinbjudan: Löneprocessen för tjänstemän

Lönebildningen kan vara en positiv kraft i företagets verksamhet. Den individuella lönesättningen kan skapa förutsättningar för att medarbetare utvecklas och stimuleras till goda prestationer. Därför bjuder Livsmedelsföretagen, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna tillsammans in till ett seminarium med diskussioner om lönebildning.

Kickoff för nationellt matsvinnssamarbete

Den 4 oktober bjuder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till en kickoff där du får lyssna till andra länders erfarenheter av matsvinnsförebyggande samarbete. Sista dagen för anmälan är 29 september. Inbjudan och det kompletta programmet för dagen finns bifogat här nedanför.