fbpx
Hoppa till innehåll

Kurs i lönekartläggning 18 april

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagen på så sätt att arbetsgivare måste genomföra en lönekartläggning varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. När lönekartläggningen är klar ska företag med minst 10 anställda skriftligt dokumentera kartläggningen och de åtgärder som företaget planerar att vidta. Är man fler än 25 anställda föreligger ytterligare krav på rutiner och policys kring det proaktiva arbetet för att motverka diskriminering.

Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt. Kursen varvar teori med praktiska exempel.

Syfte

Syftet med kursen är att ge praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha fått all kunskap som behövs för att genomföra en lönekartläggning som uppfyller lagens krav.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar och dig som ansvarar för, eller ska medverka i arbetet med, företagets lönekartläggning.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor och diskussioner.

Ur innehållet

  • Vad ska kartläggas och vilka anställda ska omfattas?
  • Vad innebär lika arbete, likvärdigt arbete, kvinnodominerade grupper och indirekt diskriminering?
  • Hur ska samverkan med facken ske?
  • Måste information om individuella löner ges?
  • Vad händer om parterna inte blir överens?

Omfattning

1/2 dag, start 09.00 med kaffe. Start 09.30 – 13.30 inkl. lunch
18 april Stockholm, WTC Klarabergsviadukten 70

Kostnad

Pris medlem: 2 000 kr exkl. moms
Pris icke medlem: 4 000 kr exkl. moms

Kursledare

Emma Hjorth

Anmälan

Anmälan sker via IKEM:s hemsida.