Nya kollektivavtal för livsmedelsbranschen

Livsmedelsföretagen har den 31 oktober ingått nya kollektivavtal med både Livsmedelsarbetareförbundet, vår motpart på arbetarsidan, och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, våra motparter på tjänstemannasidan. För att förklara avtalens innehåll och de förändringar de innebär har Livsmedelsföretagens förhandlingschef skrivit sammanfattande cirkulär. Vi önskar även bjuda in till avtalsinformation över Teams nu på tisdag, den 10 november.

Den 31 oktober träffade Livsmedelsföretagen nya kollektivavtal med våra fackliga motparter Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Samtliga nya avtal har ett kostnadsvärde på 5,4 procent och löper under 29 månader uppdelat på två avtalsperioder. Lönerevisioner ska ske per den 1 november 2020 och per den 1 april 2022.

Av de cirkulär som skickats ut till våra medlemsföretag framgår närmare detaljer kring avtalen och lönerevisionerna. Dessa cirkulär kan också hämtas hem nedan.

Särskilda cirkulär avseende respektive tilläggsavtal till livsmedelsavtalet kommer att utsändas till berörda företag inom kort.

Som komplement till cirkulären erbjuder Livsmedelsföretagen digital avtalsinformation nu på tisdag den 10 november kl. 10.00 och kl. 16.00. Anmälan sker på länken nedan.

Vid frågor, tveka inte att kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40