Dags att hantera arbetstidskontot

Vi är en bit in i februari månad. Det innebär bland annat att det är dags att hantera kollektivavtalens regler om arbetstidskonto. Avsättningen och nivåer är oförändrade i förhållande till föregående avtalsperiod.

Reglerna om arbetstidskonto för arbetare, det vill säga de kollektivavtalsreglerade bestämmelserna om arbetstidsförkortning inom branschen, återfinns i Livsmedelsavtalets bilaga C.

Bestämmelserna innebär i korthet att de anställda varje år tjänar in ett belopp utifrån den lön som utbetalats under året. Den anställde kan sedan välja att ta ut beloppet i betald ledig tid, insättning till deltidspensionspremie eller som kontant ersättning.

Det finns några viktiga datum att tänka på gällande detta:

  • Senast den 15 februari ska arbetsgivaren lämna uppgift till den anställde om storleken på den avsättning som gjorts till arbetstidskonto.

 

  • Senast den 28 februari ska den anställde meddela arbetsgivaren skriftligen hur avsättningen ska utnyttjas, d.v.s. i tid, pengar eller som deltidspensionspremie. Om den anställde inte alls meddelar arbetsgivaren detta ska avsättningen göras som deltidspensionspremie.

Ovanstående regler är dispositiva. Det innebär att man lokalt på företaget kan komma överens i ett lokalt MBL-protokoll om att andra regler ska gälla.

Information om arbetstidskonto för arbetare finns på vår hemsida under ”Blanketter och checklistor” samt i denna länk

 

För tjänstemän regleras bestämmelserna om arbetstidskonto i tjänstemannaavtalets bilaga 5. Även enligt tjänstemannaavtalet ska en avsättning göras i enlighet med reglerna i avtalstexten men bestämmelserna har delvis en annan utformning än avseende arbetarna. Förfarandet framgår tydligt av avtalstexten. Det är förhållandevis vanligt att man träffar lokala överenskommelser vid företagen om hur reglerna ska tillämpas just vid det företaget.

En nyhet infördes avseende tjänstemännen i samband med den senaste avtalsrörelsen. Ledighet som inte tagits ut under avtalsåret ersätts med pensionspremie. Detta gäller även för tjänsteman som av något skäl inte gör något av de tre valen.

Information av arbetstidskonto för tjänstemän finns likaledes på vår hemsida under ”Blanketter och checklistor” samt i denna länk

 

Kontakta oss på förhandlingsavdelningen om Du har några frågor kring det ovanstående eller annat. Det går också utmärkt att kontakta vår rådgivning direkt på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

 

Henrik van Rijswijk

förhandlingschef