1 miljon för främjande av yrkesintroduktion

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet tecknade i oktober 2014 ett avtal om yrkesintroduktionsanställning för unga under 25 år. Nu har Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet, från Arbetsmarknadsdepartementet gemensamt beviljats 1 miljon kronor för att sprida information om – och främja användningen av avtalet.

– Det är ett väldigt roligt besked och viktigt för att vi ska få en bra och väl genomförd yrkesintroduktion, säger Karin Thapper, utbildningsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Avsikten med stödet är att skapa möjlighet för att underlätta för företag och fack i arbetet med att anställa unga. Yrkesintroduktionsavtalet är kopplat till samverkan mellan livsmedelsföretag och Teknikcollege – som är en certifiering av tekniskt inriktade gymnasieutbildningar.

– Genom stödet kan vi, Livsmedelsföretagen och facket,  anställa en gemensam person som kan ge företagen konkret hjälp med att använda avtalet. Genom att företagen anställer unga med teknisk kompetens skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, säger Karin Thapper.