24-åringar ska nu inräknas i lönerapport till Fora

Överenskommelsen om pensioner och försäkringar mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK är nu slutgiltigt antagen inom samtliga avtalsområden. Det innebär att det införts en sänkt inträdesålder för arbetare till Forapensionen. Arbetare som fyllt 24 år ska således ingå i lönesumman arbetsgivaren rapporterar till Fora.

De nya reglerna gäller från och med första januari 2021 och avser de lönesummor som är underlag vid beräkning av premien arbetsgivare ska betala till Avtalspension SAF-LO. Kostnaderna för den sänkta inträdesåldern har räknats av från lönehöjningarna i det senaste kollektivavtalet, varför åtgärden är kostnadsneutral för medlemsföretagen.

Fakturorna från Fora baseras på preliminära lönesummor. Den sänkta inträdesåldern för ålderspension till 24 år från och med 2021 innebär att arbetsgivare kan behöva uppdatera företagets preliminära löner hos Fora. Genom att uppdatera era uppgifter undviker företaget för låga inbetalningar till Avtalspension SAF-LO under året.

Enklast uppdateras de preliminära lönerna via E-tjänsten ”Mina sidor” på Foras hemsida. Arbetsgivare kan göra uppdateringen i samband med att de slutliga lönerna för 2020 nu under januari rapporteras in.

Vill du veta mer?

Vid frågor kontakta i första hand Fora. Ni är även välkomna att kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40