Anmäl dig till vårens kurser för arbetsgivare

Under våren erbjuder Livsmedelsföretagen kurser inom kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö och förhandlingsteknik. Kurserna riktar sig främst till dig som är chef, arbetsledare eller arbetar med HR-frågor.

Som arbetsgivare inom livsmedelsproduktion finns det mycket att hålla reda på. Därför anordnar Livsmedelsföretagen återkommande kurser och utbildningar inom ett flertal viktiga områden. Oftast är det våra egna experter som håller i kurserna, men ibland tar vi även in externa föreläsare eller samarbetar med andra branschorganisationer. Här nedan kan du ta del av vårens kursutbud.

Kollektivavtalsutbildning – Livsmedelsavtalet

Tid och plats: 30 mars, digitalt via Teams

Denna utbildning syftar till att ge en konkret och effektiv introduktion till Livsmedelsföretagens kollektivavtal. Innehållet i just denna utbildning fokuserar på och behandlar Livsmedelsavtalet. Målgruppen för utbildningen är HR-personal, chefer och ledare.

Läs mer och anmäl dig

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Tid och plats: 5-6 april, digitalt via Teams

Genom att systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet uppfyller verksamheten inte bara lagkraven – det minskar även sjukfrånvaro, ger nöjdare medarbetare och produktionen rullar på. Kursen riktar sig till chefer och arbetsledare på alla nivåer inom företaget, och skyddsombud är även välkomna att delta.

Läs mer och anmäl dig

Arbetsrättskurs

Tid och plats: 26-27 april, digitalt via Teams

Kursen syftar till att ge kunskap inom de viktigaste delarna av arbetsrätten belyst utifrån den arbetsrättsliga lagstiftningen och livsmedelsbranschens kollektivavtal. Kursen vänder sig till dig som jobbar inom HR, eller inom annan funktion i företaget som hanterar personalfrågor, exempelvis chefer och arbetsledare.

Läs mer och anmäl dig

Förhandlingsteknik – Fysisk kurs

Tid och plats: 9-10 maj, fysiskt möte (plats meddelas senare)

Kursen, som syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och -teknik, inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen belyser effektiva analysmetoder och förhållningssätt vid förhandlingar. Målgrupp är medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Läs mer och anmäl dig

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75