Arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier på jobbet

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på jobbet. Prevent har nu lanserat ett verktyg som chefer och skyddsombud kan använda tillsammans i det förebyggande arbetet.

I Prevents verktyg finns tips på vad du som chef kan göra om någon utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också en checklista för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.

Prevents hemsida om sexuella trakasserier

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert