Arbetsförmedlingen: Behöver du mer folk? Ta hjälp av oss!

Den pågående coronakrisen har lett till att många livsmedelsföretag behöver få in mer personal för att täcka den ökande sjukfrånvaron i produktionen. Här kan Arbetsförmedlingen hjälpa till. Emilia Eneman, projektledare för ”Mer mat – fler jobb” på Livsmedelsföretagen, berättar mer.

Emilia Eneman:

Målet med ”Mer mat – fler jobb” (MMFJ) är att stärka svensk livsmedelsproduktion. Vi träffar företagare och analyserar era behov, möjligheter och eventuella hinder. Vi identifierar behov av kompetensutveckling och av att rekrytera nya medarbetare, både på kort och på lång sikt. Projektet erbjuder också livsmedelsföretag med industriell produktion att testa sina anställdas kompetens via den branschgemensamma valideringsmodellen industriteknik BAS. Allt för att du som företagare ska kunna fokusera framåt och trygga framtiden för dig, dina medarbetare och ditt företag.

Ökade personalbehov i spåren av corona

Den pågående coronakrisen har lett till att livsmedelsföretagen ser ett stigande behov av personal för att täcka den ökande sjukfrånvaron i produktionen. Här kan Arbetsförmedlingen hjälpa till att hitta personal.

– Våra erfarna arbetsförmedlare står redo att ta emot och matcha de behov ditt företag har. Vi har flera verktyg och möjligheter att stötta nya medarbetare att ta ett jobb i din bransch. Just nu vet vi att coronakrisen lett till ett ökat behov av arbetskraft inom livsmedelskedjan. Hör av dig till någon av mina medarbetare så gör de allt de kan för att hjälpa dig att hitta rätt arbetskraft” säger Klaes Hallberg, projektchef MMFJ, Arbetsförmedlingen.

Vill du veta mer om Mer mat – fler jobb?

”Mer mat – fler jobb” är ett 3-årigt ESF-projekt som pågår till december 2021, och har en budget på 125 miljoner kronor. Vi söker nu företag som vill medverka i projektet. Kontakta Emilia Eneman på 072- 169 34 04 och Emilia.eneman@li.se.

Vet du redan nu att du behöver rekrytera nya medarbetare?

Kontakta en arbetsförmedlare i din region, här hittar du deras kontaktinformation.